Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

INSPRAAKAVOND STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Bestuur en directie van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal zullen dinsdagavond inspreken tijdens de inspreekavond op het stadhuis. Het theater is het niet eens met de afbouw van de subsidie. Per 2016 moet de Stadgehoorzaal het doen met 750.000 euro aan gemeenschapsgeld. Dit zou niet toereikend zijn om de vaste huisvestingskosten van te kunnen betalen.

Begin Juli werd gedemonstreerd tegen de aangekondige bezuinigingen op onder meer de Stadsgehoorzaal. Zonder subsidie aan dit theater zou Vlaardingen veranderen in een spookstad.
Begin Juli werd gedemonstreerd tegen de aangekondige bezuinigingen op onder meer de Stadsgehoorzaal. Zonder subsidie aan dit theater zou Vlaardingen veranderen in een spookstad.

Dit jaar ontving de Stadsgehoorzaal nog 1.765.000 euro subsidie. Hiervan wordt 865.000 euro uitgegeven aan de vaste gebouw/huisvestingskosten. Ruim zeven ton van dit bedrag gaat terug naar de gemeente Vlaardingen in de vorm van huur, OZB en netwerkvoorzieningen. Het restant van de huisvestingskosten bestaat uit onderhoudscontracten voor inrichting en voorzieningen, verzekeringen en een deel gaat naar energiekosten om het pand klimatologisch op niveau te houden. In de vaste huisvestingskosten is geen reserveringsbedrag opgenomen voor toekomstige vervanging van alle inventaris, theatertechniek et cetera.

Met de huidige 900.000 euro subsidie voor de theatervoorstellingen en eigen producties genereert de Stadsgehoorzaal een miljoen eigen inkomsten.