WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ROTTERDAMSE HORECA MAG LANGER OPEN IN WEEKEINDE

ROTTERDAM- In Rotterdam krijgt de horeca de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag een uur langer open te zijn. Dat staat in het Uitvoeringsplan horeca dat vanmiddag is gepresenteerd. In het Uitvoeringsplan is ook ruimte voor terrasuitbreiding, meer verlaatjes en geluid en het ter beschikking stellen van gratis terrasvlonders. Onder meer daarmee zet het college in op een levendige en bruisende stad met een divers aanbod van (nacht)horeca, waarbij horecaondernemers de ruimte krijgen.

De gemeente start een publiekscampagne om initiatiefnemers met plannen voor de nacht te vinden en te helpen. Verder krijgt Rotterdam een nachtraad met een onafhankelijke nachtburgemeester of nachtcoördinator. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt; begin 2023 wordt een nachtplan gepresenteerd.

Het college doet het voorstel om avondhoreca vanaf februari de mogelijkheid te geven om op vrijdag en zaterdag tot 3 uur open te zijn (nu 2 uur). Dit geldt niet voor de terrassen. Ondernemers hebben zelf de verantwoordelijkheid om te voldoen aan landelijke geluids- en milieuregelgeving. Verder wil het college het aantal geluidjes van 10 naar 12 en het aantal verlaatjes van 15 naar 20 uitbreiden. Met een geluidje mag een zaak meer geluid maken, met een verlaatje wordt de openingstijd verruimd tot 07.00 uur. In 2023 mag ook het terras 25% vergunningsvrij uitgebreid worden. Ook stelt de gemeente gratis 150 terrasvlonders ter beschikking.

Met meer ruimte komt ook meer verantwoordelijkheid voor de ondernemer, als het gaat om het naleven van geluidsnormen, het gebruik van de openbare ruimte, goed overleg en goede samenwerking met buren. De gemeente biedt ruimte waar het kan, maar treedt op en handhaaft waar het noodzakelijk is. High trust, high penalty blijft het uitgangspunt.

De spreiding van horeca over de stad verdient aandacht. Horeca wordt in het gebiedsontwikkelproces vroegtijdig meegenomen. Verder wordt gekeken naar meer levendigheid langs rivieroevers en de mogelijkheid voor meer horeca op Zuid.

Het horecaplan is een voorstel van het college en wordt behandeld in de Rotterdamse gemeenteraad. Op 18 januari 2023 in de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat. De APV-wijzigingen worden 26 januari behandeld in de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid. Op 2 februari 2023 worden de APV-wijzigingen behandeld in de gemeenteraad. Rotterdammers kunnen zich aanmelden om in te spreken tijdens de commissievergaderingen op 18 januari en 26 januari 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *