RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

IN MAART MEER DUIDELIJK OVER GROENPROJECTEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Komende maand moet alsnog duidelijk worden welke projecten uit het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) zijn afgerond door de gemeente Schiedam. Raadslid Carlien Schoondermark (GroenLinks) krijgt dat van het gemeentebestuur te horen wanneer zij om opheldering vraagt, omdat op zeker één punt uit het UPG, de Groenverordening (inclusief Groene kaart), vertraging is ontstaan. Schoondermark: ‘Hoe zit het met de andere 12 projecten die volgens planning in 2022 zouden moeten worden afgerond en de andere 17 waar in 2022 een begin mee zou moeten zijn gemaakt?’

Volgens burgemeester en wethouders heeft de gemeente nog steeds nadrukkelijk aandacht voor de Groenvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen. De stand van zaken van de door GroenLinks gevraagde projecten kunnen zij teruglezen in de update van maart 2023.

In een collegebrief aan de gemeenteraad van 16 november 2021 staat, dat jaarlijks in december een raadsbrief zal worden opgesteld met daarin de stand van zaken met betrekking tot lopende UPG-projecten en de op te starten projecten voor het komende jaar. Tot op heden heeft de raad zo’n brief niet ontvangen.

1 reactie op “IN MAART MEER DUIDELIJK OVER GROENPROJECTEN SCHIEDAM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.