Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

IN GEHEIME BIJLAGE ‘VERDWIJNT’ ASBEST BIJ SLOOP PARKWEG SCHIEDAM

SCHIEDAM- Een geheime bijlage bij het ‘Raadsvoorstel Herziening Grondexploitatie Parkweg Midden’, roept vragen op bij Schiedamse raadsleden. Op pagina 7 valt te lezen onder 4.3: ‘Het bedrag dat begroot stond vanwege sanering bleek niet nodig te zijn en is komen te vervallen.’ Op pagina 13 staat in de tabel onder 8 in de tweede rij onder kosten: ‘Sloopkosten 32101 € 1.883.214 € 2.308.871 -18% Geen asbest’. Dat roept de vraag op of het asbest al eerder is gesaneerd in opdracht van Woonplus of is er een andere verklaring voor het ‘verdwijnen’ van het asbest?

Burgemeester en wethouders kunnen de ogenschijnlijke tegenspraak verklaren. De raad krijgt te horen: ‘Er heeft asbestsanering bij de sloop van de flats plaatsgevonden conform de aanbesteding. De vrijval betreft vrijval van extra kosten in asbestsanering. De asbestinventarisaties die in de aanbesteding zijn meegegeven bleken accuraat. Daar waar in de herziening wordt gesproken over “kosten asbestsanering”, wordt dus bedoeld “extra kosten asbestsanering.

Bij de sloop van de flats in Parkweg-Oost, direct naast Parkweg-Midden, werd het werk stilgelegd (op last van gemeente en Arbeidsinspectie) omdat er tijdens de sloop méér asbest werd aangetroffen dan er uit de asbestinventarisatie naar voren was gekomen. De sloper was destijds, net als nu, de Steenkorrel Groep. De flats in Parkweg-Midden, of in ieder geval een deel ervan, was hetzelfde als de flats in Parkweg-Oost. Ze zijn volgens hetzelfde ontwerp en in dezelfde tijd gerealiseerd, waarschijnlijk zelfs door dezelfde aannemer in één bouwstroom. De verwachting zou dan ook moeten zijn dat net als bij Parkweg-Oost er asbesthoudende borstweringen, asbesthoudende vloerbedekking, asbesthoudende kit in de dilatatievoegen en asbesthoudende buizen in de rookgasafvoer en mechanische ventilatie zijn toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *