WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

IN 1 JAAR 80.000 RITTEN DEELSCOOTERS SCHIEDAM

SCHIEDAM- Met de deelscooters zijn in Schiedam het afgelopen jaar circa 80.000 ritten gemaakt; ruim 222 per dag. De cijfers worden naar buiten gebracht door de gemeente Schiedam. Gebleken is dat de aanhoudende lockdown het afgelopen jaar een grote impact heeft gehad op de vervoerskeuzes die de inwoners van Schiedam maakten. Inwoners maakten veel minder gebruik van het openbaar vervoer. Deelfietsen, -scooters en -auto’s bleken een alternatief.

Volgens de gemeente is het totale vervoersgebruik sterk afgenomen door het thuiswerken. De verwachting is dat thuiswerken structureel deel gaat uitmaken van het mobiliteitsbeleid van werkgevers; bij kantoorfuncties zelfs 50%. De gemeente Schiedam laat verder weten: ‘Het afnemen van verkeersstromen verbetert de bereikbaarheid en draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. We stimuleren andere mobiliteitskeuzes, met als doel het verminderen van de automobiliteit. Alternatieve vormen van vervoer worden aantrekkelijker gemaakt, om verandering te stimuleren. Daarbij staan fietsers en voetgangers op de eerste plaats. In 2020 zijn uit private initiatieven al fiets- en scooterdeelsystemen ontstaan. Verduurzamen gebeurt door stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s, deelauto, -fiets of – scooter en van actieve vormen van mobiliteit (wandelen of fietsen). ‘

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *