WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

HUISJESMELKERS SCHIEDAM HAKEN AF

SCHIEDAM- Huisjesmelkers in Schiedam haken af sinds de gemeente gebruik maakt van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Het gaat daarbij nota bene om de neveneffecten van de wet. De particulier verhuurde woningen zijn minder aantrekkelijk geworden. Dit komt omdat elke huurder een huisvestingsvergunning nodig heeft, ook als dit om een arbeidsmigrant gaat die korter dan 4 maanden in Nederland verblijft. Toetsing kost tijd en dat leidt tot huurderving.

Vorig jaar zag de gemeente al dat het inzetten van de Wbmgp helpt in de strijd tegen huisjesmelkers of huisjesmelkersgedrag. Zo komt er meer zicht op adressen waar teveel huur wordt gevraagd en situaties waarbij sprake is van een uitzendbureau of ander tussenpersoon bij het verhuren van de woning. De toepassing heeft ook geleid tot meer zicht op verhuisbewegingen. In sommige straten zijn er nauwelijks aanvragen van nieuwe bewoners en in andere des te meer, zoals bijvoorbeeld in de Boerhaavelaan / Van t Hoffplein, Boylestraat en de omgeving Nicolaas Beetstsraat / Rembrandtlaan.

VERDERE RESULTATEN NEVENEFFECTEN
In de wijk Schiedam-Oost zit veel druk op de leefbaarheid, veroorzaakt door arbeidsmigranten die worden gehuisvest door onder andere uitzendbureaus. In het aangewezen gebied bevindt zich een pand, waarover de gemeente al meerdere klachten van overlast had ontvangen en waarin teveel arbeidsmigranten werden gehuisvest. Door handhaving is bereikt dat de pandeigenaar de overeenkomst met het uitzendbureau heeft ontbonden en de woning staat te koop. De pandeigenaar gaf in zijn zienswijze gesprek aan dat hij geen zin had tegen op een bestuurlijke boete op te lopen. Deze had hij namelijk al eerder van de gemeente Den Haag voor een andere overtreding ontvangen.
Een ander resultaat is dat een uitzendbureau, dat al bij de gemeente bekend is door twee overlastpanden in de wijken Centrum en Oost, af heeft gezien van het kopen van twee panden aan de Boerhaavelaan, omdat er de verplichting van een huisvestingsvergunning op rust.
Er zijn eigenaren die al aangeven hun woningen in dit gebied van de hand te zullen doen. De gemeente krijgt eigenaren in beeld die zonder huisvestingsvergunning de woningen verhuren. In de genoemde straten staan circa vijfenzestig woningen op papier leeg. Dit is circa 20 % van het aandeel woningen in dit gebied dat niet door de eigenaar bewoond wordt. Deze woningen gaan gerichte aandacht krijgen in de handhaving. Het voordeel van de Wbmgp is dat Schiedam altijd een huisvestingsvergunning kan eisen. De inzet van de bestuurlijke boete gaat deze aanpak kracht bij zetten.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

2 reacties op “HUISJESMELKERS SCHIEDAM HAKEN AF

  1. Zo, kunnen ze dit in Vlaardingen ook niet overnemen. Lijkt me een prima plan, aangezien het op valt, dat steeds meer en meer koopappartementen verhuurd worden. Om het niet te opvallend te doen, staat er i.p.v. auto’s met tekst van uitzendbureau’s nu voor de zekerheid, maar niets meer op de auto’s vermeld in de straat, maar zijn het wel degelijk MOE-landers die in de koopappartementen zitten.

  2. Zo kunnen ze dat in Vlaardingen niet meteen overnemen, want het loopt hier ook al de spuigaten uit door hurende MOE-landers in koopappartementen te huisvesten.
    Zeggen geen boe of bah, volledig anoniem.

    Rijden rond in auto’s zonder herkenning van uitzendbureaus, want anders valt het te veel op, dat ze in koopappartementen zitten. Maar het zit er inmiddels vol mee.

    En de bewoners van de koopwoningen zitten er mee opgescheept.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *