WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

HONDERDEN VLUCHTELINGEN SCHIEDAM NAAST OEKRAÏNERS

SCHIEDAM- In 2024 krijgt de gemeente Schiedam te maken met een toename van het aantal vluchtelingen dat stijgt naar 353. Dit cijfer wordt door burgemeester en wethouders medegedeeld aan de gemeenteraad. De toename is exclusief de asielzoekers als gevolg van de situatie in de Oekraïne. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij maken aldus geen onderdeel uit van de verwachte toename.

Sinds april is de huisvesting van Oekraïners een wettelijke taak van burgemeesters. Tot en met maart pakten burgemeesters die taak nog vrijwillig op. Het kabinet doet hiervoor een beroep op het staatsnoodrecht. Dat verplicht burgemeesters in Nederland de opvang van Oekraïners te organiseren. Burgemeesters moeten in hun gemeente zorgen voor fatsoenlijke opvang, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. Voor deze noodmaatregel gebruikt het kabinet enkele artikelen uit de Wet verplaatsing bevolking.

De hoogte van het leefgeld bedraagt circa 60 euro per week per persoon. De toelage voedsel is 46,97 euro per persoon en de toelage voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is 12,95 euro per week per persoon. Het gaat hierbij om de toelage voor zowel volwassenen als minderjarigen. De grootte van het gezin heeft geen invloed op de hoogte van deze toelage.

De gemeente Schiedam controleert vrijwel niet bij de inschrijving van Oekraïners in het bevolkingsregister. Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in het bevolkingsregister op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Daarbij hoeft de gemeente geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Evenmin hoeft de gemeente te onderzoeken of te inventariseren welke verblijfsrechtelijke status precies op deze Oekraïense burgers van toepassing is. De gemeente hoeft ook niet te controleren wanneer de Oekraïner de grens van Oekraïne is overgestoken. Deze datum heeft geen invloed op de mogelijkheid om te worden ingeschreven als ingezetene in het bevolkingsregister. Eerder werd al bekend dat Oekraïners geen asielprocedure doorlopen van het COA. Dit betekent dat hun vluchtverhalen op geen enkele manier zijn gecontroleerd.

3 reacties op “HONDERDEN VLUCHTELINGEN SCHIEDAM NAAST OEKRAÏNERS

  1. Als ik zie in wat voor auto’s die Oekraïners rijden kunnen ze makkelijk een huis kopen zodat de sociale huurwoningen voor de Arabieren beschikbaar blijven. Waar de autochtone bevolking dan gaat wonen is mij nog niet geheel duidelijk.

  2. Wat zullen die Arabieren de pest in hebben nu ze uitkeringsconcurrentie uit het Oostblok hebben. Dan weten ze ook eens hoe het voelt als anderen worden voorgetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *