Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

HEEMBOUW KLAAR VOOR WOONTORENS SCHIEDAM-WEST

SCHIEDAM- Voor de ontwikkeling van twee duurzame woontorens in Schiedam-West is de gemeente overgestapt van WOH naar Heembouw. ‘In bepaalde fases van het ontwikkelproces kan het soms verstandig zijn om de verdere ontwikkeling aan een andere partij over te laten, bijvoorbeeld omdat deze partij beter op bepaalde risico’s kan sturen’, motiveert de gemeente de overstap. Na planontwikkeling door WOH is daarom de verdere ontwikkeling en de bouw door Heembouw opgepakt. Dit heeft op initiatief van WOH plaatsgevonden.

De afgelopen maand is nog onderzoek gedaan naar een niet gesprongen explosief onder het grasveld en de weg langs de Vlaardingerdijk en de P.Loopuytstraat waar de torens moeten komen. Op het veld is, na sloop van de oorspronkelijke slachthuisbuurt aan het begin van deze eeuw, een hoogbouwprogramma voorzien. De locatie is benoemd in de Woonvisie als een af te maken project. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘West’ in 2012 werd daarom rekening gehouden met de bouw van de twee woontorens.

Het gemeentebestuur ziet de bouw helemaal zitten nu de ontwikkelaar diverse gesprekken heeft gevoerd met omwonenden en met de in de omgeving aanwezige bedrijven. Het plan is naar aanleiding van deze voorspraak aangepast. Het gaat daarbij om het vergroenen van de aan de woonwijk grenzende zijde van het complex, het vanwege de bezonning wijzigen van de positionering van het complex en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een extra ontsluiting van de wijk vanaf de Burgemeester van Haarenlaan. Daarnaast zouden omliggende bedrijven door deze ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *