Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

HALVE ONDERTEKENING HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- De Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) heeft de recente prestatieafspraken met verhuurder Woonplus en de gemeente Schiedam alleen voor gezien getekend. Dat maakt de OuderenPartij Schiedam (OPS) op uit het stuk. De OPS trekt daaruit de conclusie dat het HOW niet akkoord is gaan. Voor de OPS aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. (‘Waarom is het HOW niet akkoord met de prestatieafspraken? Wat zijn de mogelijke juridische consequenties van het ‘voor gezien’ tekenen?’).

In de prestatieafspraken staat onder meer dat Woonplus ook dit jaar weer voor de volle 100 % meewerkt aan de huisvesting van de aan Schiedam gekoppelde vluchtelingen. De gemeente Schiedam onderzoekt of ook andere partijen hier eventueel een bijdrage aan kunnen leveren. 

Maarten Reuderink (OPS): ‘Blijkbaar is er dus geen overeenstemming over de afspraken met het HOW bereikt en worden de overeengekomen afspraken dus niet gedragen door de huurders van Woonplus. Woonplus is de grootste sociale verhuurder in Schiedam en als de afvaardiging van hun huurders, het HOW, zich niet kan vinden in de plannen van WoonPlus vindt de OuderenPartij Schiedam dit erg zorgelijk.’
Daarnaast stelt Woonplus honderdzevenenzeventig woningen in Schiedam beschikbaar voor diverse zorginstanties met uiteenlopende klantgroepen die een vorm van begeleiding nodig hebben. Ook stelt Woonplus nog eens honderd woningen beschikbaar voor onder andere uitstroom. In een deel van deze woningen wordt gestart met een huurcontract op basis van begeleiding en kan uiteindelijke worden voortgezet als regulier huurcontract.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *