WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GROENLINKS VRAAGT NAAR NIEUW TUNNELSTANDPUNT VLAARDINGEN

Volgens GroenLinks worden natuur en milieu vernietigd en gaat de luchtkwaliteit van Vlaardingen nóg verder achteruit en is het nog maar de vraag wat de Blankenburgtunnel op gaat lossen. Studies naar verkeersstromen in de toekomst zouden laten zien dat deze minder groeien dan de cijfers waar de regering zich op baseert om de tunnel te onderbouwen. GroenLinks zegt zich daarom te  blijven inzetten om de tunnel tegen te houden: ‘ Zolang de spa nog niet de grond is ingegaan ligt de tunnel er niet en is er ruimte om van de tunnel in zijn geheel af te zien’ .
Volgens GroenLinks worden natuur en milieu vernietigd en gaat de luchtkwaliteit van Vlaardingen nóg verder achteruit en is het nog maar de vraag wat de Blankenburgtunnel op gaat lossen. Studies naar verkeersstromen in de toekomst zouden laten zien dat deze minder groeien dan de cijfers waar de regering zich op baseert om de tunnel te onderbouwen. GroenLinks zegt zich daarom te blijven inzetten om de tunnel tegen te houden: ‘ Zolang de spa nog niet de grond is ingegaan ligt de tunnel er niet en is er ruimte om van de tunnel in zijn geheel af te zien’ .
VLAARDINGEN- GroenLinks wil van het Vlaardingse stadsbestuur weten hoe zij staan tegenover het eventueel schrappen van de zogenaamde Kanteldijk bij aanleg van de Blankenburgtunnel. Meerdere natuur- en milieuorganisaties hebben onlangs in een gezamenlijke brief aan de Bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding erop aangedrongen de alternatieve inpassingen op tafel te houden. In deze afstemgroep zit ook de gemeente Vlaardingen.

GroenLinks Vlaardingen is nog altijd fel tegenstander van de nieuwe oeververbinding en blijft zich verzetten tegen de Blankenburgtunnel. GroenLinks staat hierin niet alleen. Het verzet zou ook onder de Vlaardingse bevolking breed worden gedragen.

Op dit moment wordt er in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van alternatieve varianten op de tot nog toe gepropageerde kanteldijk. Zolang deze onderzoeken nog lopen kan er geen definitief besluit worden genomen over de aanleg van de tunnel, meent GroenLinks. Er zou dan ook voldoende ruimte zijn om van de tunnel in zijn geheel af te zien of om op zijn minst voor een alternatief ontwerp te kiezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *