Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GROENLINKS: ‘LEIDER VAN OPPOSITIE IN SCHIEDAM’

SCHIEDAM- GroenLinks ziet zichzelf -samen met Progressief Schiedam- als leider van de oppositie in de Schiedamse gemeenteraad. Zo werd betoogd door fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij in Schiedam.

'Bij de gemeenteraadsverkiezingen was GroenLinks de enige coalitiepartij die geen zetels verloor. De kiezer heeft weliswaar altijd gelijk maar krijgt het niet altijd', betoogde Jeroen Ooijevaar.  'Immers: de verliezende partijen besturen nu de stad en GroenLinks doet niet mee'.
‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen was GroenLinks de enige coalitiepartij die geen zetels verloor. De kiezer heeft weliswaar altijd gelijk maar krijgt het niet altijd’, betoogde Jeroen Ooijevaar. ‘Immers: de verliezende partijen besturen nu de stad en GroenLinks doet niet mee’.

Fractiegenoot Katinka de Rover liet weten dat GroenLinks de nodige plannen heeft voor 2015. Op sociaal vlak is dat niet alleen het kritisch volgen van de decentralisaties, maar ook de koopkracht. Met de verduurzaming van sociale huurwoningen wil GroenLinks twee vliegen in een klap slaan: een bijdrage aan het milieu en lastenverlichting voor hen die dat het hardst nodig hebben. Op groen vlak blijft GroenLinks hameren op die duurzame agenda die het college al zo lang belooft. Ook zal de partij de herplant van de bomen langs de A4 op de voet blijven volgen. Ook op open vlak moet er nogal wat gebeuren. Volgens GoenLinks moeten inwoners meer betrokken worden bij de stad, maar de stad moet eens beginnen toegankelijker te worden. Nu worden mensen te vaak van het kastje naar de muur gestuurd of krijgen ze helemaal geen antwoord.

Op de nieuwjaarsreceptie waren ook twee kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, die plaatsvinden op 18 maart, aanwezig. Anneloes van Hunnik en Robert Klumkes vertelden dat juist voor groen en ruimtelijke ordening de provincie van groot belang is, en dat deze bestuurslaag zeer gebaat is bij een GroenLinkse vertegenwoordiging. Met de vertegenwoordiging van deze kandidaten werd de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen informeel vast gestart.