Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GOEDE AFSTEMMING POLITIE EN BUURTPREVENTIE MAASSLUIS

MAASSLUIS- Er is in Maassluis wel degelijk een goede afstemming tussen de politie, handhaving en de verschillende burgerinitiatieven, zoals Buurtpreventie. Dat meldt het college van B en W naar aanleiding van vragen door het CDA over de afstemming met de verschillende veiligheidsinitiatieven.

De gemeente is in eerste instantie begonnen met Buurtpreventie. De raad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld, waarvoor onder andere een coördinator is aangesteld. De aangemelde buurtpreventen zijn vrijwilligers, maar hun deelname is niet vrijblijvend. Zij moeten een verklaring omtrent gedrag overleggen, zij moeten deelnemen aan cursussen en worden voorzien van onder meer kleding en communicatiemiddelen. Ook worden herhalingstrainingen georganiseerd. Van de buurtpreventen wordt een frequente inzet verwacht; gemiddeld lopen de buurtpreventen vijf keer in de week een ronde in hun woonwijk. De coördinator informeert de buurtpreventie teams één tot twee keer per week over de actuele situatie in de stad, geeft politie informatie door of geeft een terugkoppeling van gemaakte meldingen door aan de buurtpreventen. Daarnaast wordt de inzet van buurtpreventie afgestemd en/of buurtpreventie werkt samen met initiatieven zoals het Donkere dagen offensief van de politie en het Project Geel verven van de gemeente.

Daarna is het project ‘Waaks’ opgezet. Dit is van een geheel andere orde en heeft betrekking op hondenbezitters die als ‘ogen en oren’ kunnen fungeren. Dit is een heel laagdrempelig initiatief en is bedoeld om inwoners alert te maken. De deelnemers aan Waaks worden niet getraind of gefaciliteerd en van hen wordt niet met een bepaalde frequentie of regelmaat verwacht dat zij altijd tijdens hun uitlaatronde opletten of iets (verdachts) melden. Dit is dan ook geheel vrijwillig en vrijblijvend, in tegenstelling tot Buurtpreventie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *