Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEVOLGEN FLORA EN FAUNA A4 SCHIEDAM

In de nacht van maandag 30 juni op dinsdag 1 juli 2014 werd deze foto van een vos gemaakt door een bewoner in de omgeving van de Maasboulevard in Vlaardingen.
In de nacht van maandag 30 juni op dinsdag 1 juli 2014 werd deze foto van een vos gemaakt door een bewoner in de omgeving van de Maasboulevard in Vlaardingen.
SCHIEDAM- Het aantal vossen in Schiedam is afgenomen door het verdwijnen van burchtcomplexen bij de aanleg van de A4 en door bejaging in Midden Delftland. Ook de Rietorchis (een Europese orchidee) en de gevlekte orchis zijn door de aanleg van de A4 vrijwel geheel uit Schiedam verdwenen. Dat alles blijkt uit van de tweede Natuurmonitor.

Er is de afgelopen vijf jaar gemeten en onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in de diversiteit aan flora en fauna in Schiedam. Dat was noodzakelijk om een uitvoerige analyse en rapportage aan de gemeenteraad te kunnen geven, op grond waarvan de raad zich een oordeel zou kunnen vormen.

Uit de Natuurmonitor blijkt ook dat het aantal Konijnen is afgenomen als gevolg van Myxomatose en de konijnenziekte VHD. Daarnaast heeft ook de Groene specht het moeilijk door afname een broedbiotoop op Harga. Momenteel is er nog minimaal één paar van de oorspronkelijke twee paar aanwezig in het Beatrixpark.

De natuurmonitor heeft niet het doel om exacte tellingen uit te voeren met betrekking tot het voorkomen van soorten flora en fauna in de stad, maar heeft meer het karakter van een biodiversiteitmonitor. Alleen naar het aantal vleermuizen zijn heel specifiek tellingen gedaan. Dit omdat het voorkomen van vleermuizen niet eenvoudig is te bepalen door middel van zichtwaarmeming of waarneming van sporen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *