Rijnmond Nieuws
RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEMEENTERAAD VLAARDINGEN STEMT IN MET HERSTEPLAN

VLAARDINGEN- Gisteravond heeft de raad tijdens de eerste officiële digitale vergadering ingestemd met het herstelplan van de gemeente Vlaardingen. In dit herstelplan staan plannen om met minder geld het goede voor de stad tedoen waarbij het uitgangspunt is: werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting. De raad stuurt het plan, waar € 15 miljoen aan ombuigingen in staan, naar de provincie. De provincie kan op basis hiervan besluiten hoe het verder om gaat met het preventief toezicht voor Vlaardingen.

De raad heeft in januari en februari van dit jaar via werkgroepen input geleverd voor het herstelplan. Ook was er inbreng vanuit de ambtelijke organisatie en van partnerorganisaties uit het sociaal domein. Verder zijn de resultaten van een enquête onder inwoners en van de Toekomstvisie meegewogen.

Door de coronacrisis en de maatregelen waren er de afgelopen tijd geen raadsvergaderingen mogelijk en werd het raadsbesluit over het herstelplan uitgesteld. De provincie kwam hier in tegemoet door de deadline voor het indienen van het herstelplan te verschuiven naar 24 april. “We zijn blij dat de raad gisteravond via een digitale vergadering het herstelplan heeft besproken. Nu kunnen we vervolgstappen zetten. Het plan is een belangrijk middel om te werken aan een leefbare en structureel financieel gezonde stad. Wij willen als college straks in 2022 een leefbare stad achterlaten met een structureel gezonde begroting”, aldus wethouder Sebastiaan Nieuwland van Financiën.

Werken aan een leefbare stad

In het herstelplan staan de ambities van de gemeente op het terrein van wonen, veiligheid, onderwijs en het sociaal domein. Ook staat er in het plan wat de gemeente gaat doen om die ambities te bereiken gekoppeld aan plannen om de uitgaven terug te brengen.Minder geld uitgeven of in sommige gevallen juist eerst investeren om daar later de vruchten van te kunnen plukken.

Veel maatregelen gaan over het sociaal domein. Dat komt omdat daar het meeste geld naar toe gaat. Wethouder Nieuwland van Financiën: “Het college wil dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, daar op kunnen blijven rekenen. Daarnaast willen we voorkomen dat stijgende kosten in het sociaal domein ten koste gaan van andere voorzieningen in de stad.” De maatregelen in het sociaal domein richten zich vooral op het versnellen van al ingezette veranderingen zoals een betere samenwerking en verschuiving van inzetnaar preventie. Door inwoners eerder en beter te helpen is de inzet van zwaardere en duurdere ondersteuning vaak niet nodig en kunnen de kosten afnemen.

Wat bewoners gaan merken

Toch zitten er in het plan ook een paar punten die inwoners in de portemonnee zullen voelen. Zo is het voorstel de Rotterdampas alleen nog te subsidiëren voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. De regeling Schoon Huis blijft mensen ondersteunen met huishoudelijke hulp, maar de aanvullende mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren in te kopen komt te vervallen. De regeling Meerkosten vervalt. Door invoering van het abonnementstarief is voor inwoners die ook gebruik maken van Wmo-zorg de eigen bijdrage lager geworden waardoor zij gecompenseerd worden voor het vervallen van de regeling Meerkosten.

Ook is het voorstel om de OZB aan te passen. De OZB voor ‘niet-woningen’ kent nu een gebruikersdeel en een eigenarendeel, waardoor de gemeente minder inkomsten krijgt als een pand leeg staat. Dit wil de gemeente aanpassen, waardoor eigenaren direct een financiële prikkel krijgen om bij leegstand op zoek te gaan naar een huurder. Ook is een extra verhoging van de totale opbrengst van de OZB voorgesteld van drie keer drie 3 procent per jaar. Deze verhoging is helaas onvermijdelijk om belangrijke voorzieningen voor onze inwoners in stand te kunnen houden.”

Vervolg

Het is nu aan de provincie om het herstelplan te beoordelen. Ondertussen werkt de gemeente de plannen vast uit in uitvoeringsplannen waarin de acties staan voor de komende jaren. Wethouder Nieuwland: “We verwachten dat de provincie de richting uit het herstelplan wel onderschrijft, maar de kans is groot dat we voorlopig nog wel onder preventief toezicht blijven staan. Als de provincie daarbij wel achter het herstelplan staat, biedt dat ruimte om met hen te bespreken welke investeringen op korte termijn nodig zijn om op langere termijn een leefbare en structureel financieel gezonde stad te worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *