Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEMEENTERAAD SCHIEDAM ALSNOG GEÏNFORMEERD OVER RIJKSSTEUN

SCHIEDAM- De gemeenteraad van Schiedam is alsnog geïnformeerd over de kansen op rijkssteun voor de ontwikkeling van de wijken Nieuwland, Oost en het woonprogramma van Schieveste. Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad hierover maandag een brief gestuurd, nadat het verhaal eerst via een ochtendblad naar buiten is gebracht.

De gemeente voert gezamenlijk met Woonplus overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK in verband met de opname van de wijken Nieuwland en Oost in het komende nationale programma Leefbaarheid en veiligheid. Het Rijk heeft een integrale aanpak voor ogen vergelijkbaar met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Deelname aan het landelijk programma biedt kansen voor mede financiering door het Rijk voor Schiedam.

Het is niet voor het eerst dat de Schiedamse gemeenteraad via de krant kennis moet nemen van zaken die al langer spelen bij het stadsbestuur. Hoewel de fractievoorzitters op 15 januari 2020 al globaal zijn geïnformeerd over de mogelijke rijkssteun is de hele gemeenteraad in de loop van maandag pas geïnformeerd. In februari lazen raadsleden al stukken uit het evaluatierapport over Stroomopwaarts . De gemeenteraad moest het rapport toen nog ontvangen. Het stadsbestuur van Schiedam zag vervolgens geen noodzaak voor een onderzoek naar dit ‘lekken’.
De gemeente en Woonplus hebben inmiddels samen een kwartiermaker aangesteld voor het opstellen van een plan van aanpak voor een meerjarige aanpak van Nieuwland en Oost. Met het plan van aanpak wordt aangesloten bij een reeds bewonersinitiatieven in Nieuwland en Oost. De betrokken kwartiermaker is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Gemeentelijke middelen die in het kader van de wijkontwikkeling voor Nieuwland en Oost worden ingezet kunnen als cofinanciering worden ingebracht.

De Schiedamse wijken Nieuwland en Oost scoren laag in de landelijke Leefbaarometer. De lage score voor beide wijken komt overeen met de cijfers in de Staat van de stad.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *