WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘GEMEENTE HAD MOORD VLAARDINGEN-WEST KUNNEN VOORKOMEN’

VLAARDINGEN- De moord op de 25-jarige Lisa in de Vlaardingse Westwijk had voorkomen kunnen worden wanneer de aanpak van woonoverlast in Vlaardingen stevig op de rails had gestaan. Daarvan zijn grote groepen regeerders overtuigd die op de sociale media hun ongenoegen spuien over de moord in de Van t ’Hoffstraat. Lisa werd doodgestoken op een zogenaamd overlastadres.

Wat doet Vlaardingen tegen woonoverlast (tot nu toe)? Een overzicht:

Sinds 1 juli 2017 beschikken burgemeesters in Nederland over verruimde mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige woonoverlast, zowel bij huur- als bij koopwoningen, dankzij de wet Aanpak Woonoverlast. Uit onderzoek door Buurtbemiddeling Vlaardingen blijkt dat jaarlijks bijna vierhonderd gezinnen in Vlaardingen woonoverlast ondervinden.

14 juli 2017: De partij ONS.Vlaardingen pleit voor de inzet van een interventieteam tegen woonoverlast. Het team moet worden aangevuld met een zorgdeskundige, bijvoorbeeld iemand van een Sociaal Wijkteam.

3 september 2017: Er komt geen interventieteam tegen woonoverlast in Vlaardingen. Het stadsbestuur ziet weinig in dit idee van oppositiepartij ONS.Vlaardingen.  Burgemeester en wethouders vinden dat er al een aanpak bestaat voor sociale problematiek in de wijken, door de inzet van politie, de wijkteams en door gezamenlijke acties.

30 september 2017: Gemeente en politie hebben vastgesteld dat er op dat moment tien situaties in Vlaardingen zijn waar sprake is van hardnekkige en langdurige overlast. Een aanpassing van de APV in het kader van de Wet aanpak woonoverlast zou een oplossing kunnen zijn, denken ze.

April 2018: De bom barst bij bewoners van de Timorstraat. Ze klagen dan al acht jaar over burenterreur door een bewoner met psychische problemen. Burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) bezoekt de straat in het gezelschap van wethouder Hans Versluijs (PvdA). De twee hebben gesproken met bewoners uit de straat.

18 april 2018: De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) wijst Vlaardingen op de mogelijkheden van het Skaeve Huse, als antwoord op de woonoverlast in de Timorstraat in Vlaardingen.

8 mei 2018: Op dat moment gaan een kleine twintig huishoudens in Vlaardingen gebukt onder ‘burenterreur’. De huishoudens hebben contact gezocht met het meldpunt Woonoverlast, dat ik april is gestart door ONS.Vlaardingen. Volgens de partij ondervinden de huishoudens ernstige overlast die bijna dagelijks plaatsvindt en soms jaren voortduurt. Dit ondanks herhaalde pogingen van de slachtoffers om instanties zover te krijgen dat zij effectief ingrijpen.

17 juli 2018: Bewoners van de Maasstraat in Vlaardingen-Oost worden verlost van een vorm burenterreur door een actie van de deurwaarder en politie. Een woning in de straat wordt ontruimd op initiatief van de deurwaarder. Een bij de actie betrokken agent zegt met omwonden te hebben gesproken: ‘Buurtbewoners die heel blij zijn met het einde van de woonoverlast.’

10 augustus 2018: ONS.Vlaardingen meldt dat er op de achtergrond wordt gewerkt aan het invoeren van huisvestingsvergunningen in de strijd tegen woonoverlast. ONS vindt dat burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) nu echt gebruik moet gaan maken van de extra bevoegdheden die ze sinds een jaar heeft dankzij de Wet Woonoverlast. Jetten meent dat woonoverlast vraagt om een adequate en veelal gezamenlijke inzet van politie, woningcorporatie, zorgpartners en de gemeente.

7 oktober 2018: Het wordt duidelijk dat in Vlaardingen hooguit drie à vier keer per jaar gecontroleerd wordt op overbewoning door Bouw- en Woningtoezicht en de politie. Dat staat in de startnotitie van het gemeentebestuur over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. De controles gebeuren in de meeste gevallen op grond van klachtmeldingen door buren.

9 oktober 2018: Een ruime meerderheid van de Vlaardingse politiek kan prima leven met het idee dat de aanpak van woonoverlast pas geagendeerd staat voor het 2e kwartaal in 2020. Een voorstel van AOV, Leefbaar, ONS en PvdA om dit thema begin 2019 al te behandelen wordt verworpen door SP, VVD, GroenLinks, CDA, BvV, D66 en CU-SGP.

20 oktober 2018: De VVD laat weten dat er een regisseur woonoverlast moet worden aangesteld bij de gemeente Vlaardingen. De VVD heeft dit al vaker in de verkiezingscampagne voorgesteld. Voor deze regisseur lijkt nu geld te zijn in de Vlaardingse gemeentebegroting. Deze speciale ambtenaar kan inspelen op de vele meldingen van overlast in de woonwijken. De regisseur kan gaan fungeren als spin in het web en verschillende instanties met elkaar verbinden. Hiermee kan het probleem van woonoverlast, voor een deel worden opgelost, menen de liberalen.

16 november 2018: Tenminste tien situaties van langdurige en ernstige woonoverlast in Vlaardingen kunnen  in theorie snel worden aangepakt. De gemeenteraad is akkoord gegaan met de mogelijkheden die een nieuwe wet  hiervoor biedt.  Burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) heeft duidelijk gemaakt eerst te willen beginnen met bestaande dossiers . Een keiharde garantie voor snelheid is het niet.  Jetten: “Natuurlijk kan dat snel, als er veel incidenten zijn, maar dat kan soms ook wat langer duren. Het is een bestuursrechtelijke maatregel, dus in die zin gaan we er opnieuw nu naar kijken”.

1 december 2018: Het stadsbestuur van Vlaardingen moet binnen zes maanden een onderzoek presenteren voor het vormen en inzetten van interventieteams. Dat eist een unanieme gemeenteraad. Het verzoek voor interventieteams komt van de voormalige fractievoorzitter van ONS.Vlaardingen, Ron Boers. Wat Boers betreft is een interventieteam hard nodig, omdat effectief ingrijpen bij woonoverlast nog te vaak van toeval of willekeur afhankelijk is.

3 december 2018: Wethouder Jacky Silos (CDA) laat weten dat er in Vlaardingen geen meldpunt komt tegen woonoverlast. Silos ziet er de meerwaarde niet van in en een raadsmeerderheid ondersteunt dat. Wat Silos betreft is een onderzoek naar de opzet van een interventieteam voorlopig voldoende. Daarnaast verbaast het de wethouder dat de roep om maatregelen tegen woonoverlast blijven opduiken, terwijl een raadsmeerderheid in oktober heeft bepaald dat de mogelijke aanpak is doorgeschoven naar het tweede kwartaal van 2020 . Silos: “Of dat we daar in elk geval over komen te spreken.”

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

6 gedachten over “‘GEMEENTE HAD MOORD VLAARDINGEN-WEST KUNNEN VOORKOMEN’

 1. Ja, dat ze falen omdat kan, maar het rammelt aan alle kanten: de rechter had die gek binnen moeten houden. Er lopen er meer buiten dan binnen in dit land en dan de gemeente de schuld in schoenen schuiven. Het meisje is slachtoffer dadelijk gaan jullie nog vertellen dat de dader ook slachtoffer is. Het rechtssysteem klopt in dit land niet.

 2. Ik zou onder een steen kruipen als ik wethouder of raadslid was, en het niet nodig heb gevonden om een interventieteam of meldpunt tegen woonoverlast in te stellen.

 3. Voor de zoveelste keer een geval van ,,er gebeurd pas iets als het kwaad geschied is .
  25 jaar dan is je leven voorbij omdat bureaucratie belangrijker is als een mensenleven en inderdaad omdat sommige mensen het niet nodig vinden om een interventie team in te stellen of dat woningbouw cooperaties niet harder tegen woningoverlast optreden

 4. Ik ben in de jaren 60/70 opgegroeid op het bachplein in schiedam en ik heb er altijd rustig en met plezier gewoond.In die tijd selecteerden de woningbouwcorporaties vrij streng op huurders om vooral overlast te voorkomen.Het beleid is veranderd en daardoor een vaak niet gewilde samenstelling van huurders die het zo nauw nemen met een ander.Spijtig

 5. Ooit gewoond aan de madridweg ,meldingen gedaan betreft overlast richting woningbouwstichting ,zelfs ruiten werden ingegooid.Reactie : kunnen wij niets mee Dus ik zal ook nooit meer iets melden hoe erg ook

 6. Allereerst welgemeende condelances aan de familie.

  Het is te betreuren hoe de Burgemeester en Wethouders en delen van de Raadsleden politiek bedrijven in Vlaardingen. Partijbelangen, eigenbelangen en vriendjesbelangen om de samenleving te behoeden voor veiligheid in Vlaardingen. Woonoverlast is zo’n een KARTEL belangen geworden, met als verlengstuk Minters Buren Bemiddelaar (!). Het gevolg is rampzalig voor de bewoners, als ik goed heb gelezen slechts voor €160,000,-. Ja, sommige bestuurders vinden het geen probleem om “over lijken te gaan” als ze daardoor het kartel belang kunnen dienen.

  Helaas, op weg naar de volgende slachtoffer(s)

  GOEDEMORGEN VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *