Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GELD EN MOGELIJKHEDEN TEGEN WOONFRAUDE VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Het Vlaardingse interventieteam, dat wekelijks controles uitvoert op basis van de woonruimteverordening in de strijd tegen woonfraude, krijgt meer handhavingsmogelijkheden. Naast het opleggen van een last onder dwangsom bij bijvoorbeeld strijdigheden met het bestemmingsplan, kan het team nu ook boetes opleggen indien er overtredingen worden geconstateerd op basis van de verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021.

In 2021 is door de gemeente gestart met het opstellen van beleid met betrekking tot de Vlaardingse woonruimteverordening. Door onder andere de inzet van de vastgoedmonitor en zorgvuldiger vaststellen welke panden hiervoor in aanmerking komen is inzichtelijk geworden welke panden er bijvoorbeeld op ‘papier’ leegstaan.

In 2020 is geld vrijgemaakt dat vervolgens voor een deel is ingezet in 2021. Van de 155.000 euro is 89.000 euro nog niet besteed. Nu de resultaten bekend zijn, wordt de aanpak woonfraude geïntensiveerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *