Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEHEIMHOUDING PLAN HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Delen uit het plan van aanpak voor de huisvesting van vluchtelingen in Schiedam zijn geheim en daarom met zwarte lak onleesbaar gemaakt. Voor raadsleden is sinds deze week – op speciaal verzoek – alsnog een onbewerkte versie beschikbaar, onder strikte geheimhouding van de betreffende passages. De OuderenPartij Schiedam (OPS) wil weten wat nu precies naar buiten mag worden gebracht. Maarten Reuderink (OPS): “Er zijn bij de griffie twee versie. Laten we zeggen een belastingdienstversie en een versie die je wel kan lezen.”

Wat burgemeester Cor Lamers (CDA) betreft geldt de geheimhouding niet langer voor het hele stuk.
Lamers: “Het stuk met de zwart gelakten passages is gewoon openbaar. Omdat de fractie van LOS inzagen heeft gevraagd van het oorspronkelijke stuk, hebben wij als college gezegd, daar zien we geen bezwaar tegen, maar dan doen we dat onder geheimhouding. Dat heeft te maken met het feit dat die zwarte passages persoonlijke relaties, persoonlijke vermeldingen bevatten. En in het kader van het respecteren van de persoonlijke levenssfeer is dat een gevoelig ding.”

Onderdeel van het plan van aanpak is om op langere termijn afspraken te maken met partijen die in Schiedam nieuwbouw realiseren om een deel van de vluchtelingen te huisvesten. Met de onderhandelingen voor diverse nieuwbouwlocaties in de stad is er een mogelijkheid om dit te kunnen afspreken. Ook wordt onderzocht of inschrijven op ‘hervestigers’ een mogelijkheid is. Dit gaat om huishoudens die rechtstreeks vanuit het buitenland op uitnodiging naar Nederland komen. Hier kunnen gemeenten zich vrijwillig voor aanmelden. Dit geeft de mogelijkheid om een huishouden te kiezen waarvoor een passende woning beschikbaar is.

Uitgenodigde vluchtelingen krijgen in Nederland direct een verblijfsvergunning. Ze hoeven dus niet door de normale asielprocedure en worden daarom ook niet meegeteld in de statistieken over asielzoekers. Vluchtelingen behoren in Schiedam nog altijd tot de groep urgenten bij het toewijzen van woningen.

Het Schiedamse beleid zorgt voor onrust. Begin deze week is een online petitie gestart tegen nieuwbouw voor vluchtelingen in Schiedam. Tekenen kan HIER.

2 reacties op “GEHEIMHOUDING PLAN HUISVESTING VLUCHTELINGEN SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *