Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEHEIME LIJST MET 4.500 VLAARDINGSE WONINGEN

VLAARDINGEN- De Vlaardingse gemeenteraad beschikt over een geheime lijst met daarop 4.500 huizen waarvoor mogelijk strengere eisen gaan gelden bij woningtoewijzing. De huizen staan in een aantal buurten binnen de Westwijk, Oostwijk, Holy, Ambacht, Centrum en de VOP. De lijst is geheim, omdat het de economische belangen van betrokken kan schaden.

Vlaardingen wil strengere eisen gaan invoeren op basis van de Rotterdamwet, maar moet daarvoor eerst toestemming vragen aan de minister. Een aanvraag in het kader van de Rotterdamwet moet proportioneel zijn, zodat voldoende bereikbare woningen overblijven. Een proportionele aanvraag omvat circa 8% van de sociale woningvoorraad.

De Rotterdamwet biedt mogelijkheden voor het weren van woningzoekenden met een bijstandsuitkering die korter dan 6 jaar in de regio wonen. Hierdsoor komen er minder financieel kwetsbare bewoners in Vlaardingen. Ook mag voorrang worden verleend aan woningzoekenden met een inkomen uit werk of met een startkwalificatie. Dit zorgt voor meer bewoners die in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Tenslotte is er de mogelijkheid van het weren van woningzoekenden op basis van overlast gevend en crimineel gedrag. Ook is het mogelijk dat gemeenten de instroom kunnen beperken op basis van een te verwachten toename van overlast of criminaliteit.

In 2005 is de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel bekend als de Rotterdamwet, door de Tweede Kamer aangenomen. Bij toepassing van de Rotterdamwet gaat het om selectieve woningtoewijzing van vrijkomende huurwoningen. De maatregelen die de wet biedt zijn tijdelijk van aard en bedoeld om het afglijden van een buurt of straat een halt toe te roepen. Aanwijzing is voor een termijn van maximaal 4 jaar. Daarna moet opnieuw worden bekeken of voortzetting echt nodig is; er is een maximum van 20 jaar.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *