Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN ZZP’ERS IN BRANDWEERKAZERNE VLAARDINGEN

De voormalige brandweerkazerne, die eigendom is van de gemeente, is gelegen in het gebied van de woningbouwlocatie van De Buitenplaats Van Ruytenburgh. In de in 2013 tussen gemeente en ontwikkelaar Heijmans gesloten koopovereenkomst over de ontwikkeling van het hele gebied zijn ook afspraken gemaakt over herbestemming van de brandweerkazerne. Deze afspraak is dat als de gemeente niet tot overeenstemming zou komen met de TaskForce, de herbestemming van de brandweerkazerne een onderdeel zou worden van de door Heijmans Vastgoed BV te realiseren ontwikkeling van het gehele gebied. Heijmans gaat nu op zoek naar een goede herbestemming van de kazerne.
De voormalige brandweerkazerne, die eigendom is van de gemeente, is gelegen in het gebied van de woningbouwlocatie van De Buitenplaats Van Ruytenburgh. In de in 2013 tussen gemeente en ontwikkelaar Heijmans gesloten koopovereenkomst over de ontwikkeling van het hele gebied zijn ook afspraken gemaakt over herbestemming van de brandweerkazerne. Deze afspraak is dat als de gemeente niet tot overeenstemming zou komen met de TaskForce, de herbestemming van de brandweerkazerne een onderdeel zou worden van de door Heijmans Vastgoed BV te realiseren ontwikkeling van het gehele gebied. Heijmans gaat nu op zoek naar een goede herbestemming van de kazerne.
VLAARDINGEN- Het plan voor huisvesting van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in de lege brandweerkazerne aan de Hoflaan in Vlaardingen gaat niet door. Het is de TaskForce zzp’ers niet gelukt om de financiering van de plannen rond te krijgen. De gemeente vraagt nu aan Heijmans Vastgoed BV om naar de herontwikkeling van de kazerne te kijken als onderdeel van het totale gebied.

De herontwikkelingsplannen met de zzp’ers voor de voormalige brandweerkazerne waren het resultaat van het project ‘zzp’ers in beeld’ van de  Kamer van Koophandel, de gemeente Vlaardingen en IKV Ondernemend Vlaardingen. Uit onderzoek bleek dat er ruim 3000 zzp’ers en kleine ondernemers in Vlaardingen zijn en dat 17% hiervan wil verhuizen naar een aansprekende werkomgeving. Er is in Vlaardingen echter te weinig aanbod om in die behoefte te voorzien. Daarnaast bleken Vlaardingse zzp’ers behoefte te hebben aan meer onderling contact en samenwerkingsmogelijkheden. De voormalige brandweerkazerne werd toen tot dé favoriete (samen)werklocatie benoemd door de Vlaardingse zzp’ers. De TaskForce zzp’ers zal zich blijven inzetten voor bedrijfshuisvesting voor zzp’ers en kleine ondernemingen in Vlaardingen. De TaskForce gaat zich de komende periode beraden op andere mogelijkheden