Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GEEN VLUCHTELINGEN IN AZC VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- Door het stadsbestuur en de gemeenteraad van Vlaardingen wordt onterecht gesproken over ‘vluchtelingen’ wanneer het gaat over de vreemdelingen die deze week worden gehuisvest in het drijvend Asielzoekerscentrum (AZC). In de overeenkomst die de gemeente Vlaardingen heeft gesloten met het COA staat zwart op wit dat er geen zogenaamde ‘ statushouders’ worden gehuisvest op het cruiseschip. Daarnaast is met het COA afgesproken dat de organisatie zich inspant voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend. De vreemdeling mag niet uit een veilig land komen en mag niet uitgeprocedeerd zijn.

Wat is een vluchteling?
Alleen iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel heeft verkregen heeft de status van vluchteling. Iemand die om asiel heeft gevraagd, maar het niet heeft gekregen, omdat uit het onderzoek is gebleken dat hij geen risico op vervolging of ernstige schade loopt heet een uitgeprocedeerde asielzoeker. Iedereen die zijn thuisland op vrijwillige basis verlaat en veilig kan terugkeren naar zijn vaderland wordt aangemerkt als economisch migrant. Iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft verdient volgens de UNHCR de term ‘irregulier migrant’ (lees: illegaal).
Op verzoek van de gemeente verstrekt het COA de gemeente informatie over het aantal en over de samenstelling van de vreemdelingen.

Ook terug te vinden in de overeenkomst: ‘In de situatie dat zich ernstige ongeregeldheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid voordoen die verband houden met de aanwezige opvanglocatie, treedt de gemeente in overleg met COA om gezamenlijk te bezien hoe een oplossing kan worden bereikt. Van elke beschadiging en onregelmatigheid tijdens en ten gevolge van het gebruik van de opvanglocatie dient door COA direct mededeling te worden gedaan aan de Gemeente ‘.

‘De screening en registratie van de vreemdelingen op gezondheidsaspecten gebeurt door het COA zoveel mogelijk voorafgaand aan de plaatsing in de opvanglocatie in de aanmeldcentra. Voor zover screening en registratie niet vooraf hebben plaatsgevonden verzorgt het COA deze alsnog in de opvanglocatie. Pas nadat de screening heeft plaatsgevonden mogen de vreemdelingen de opvanglocatie verlaten.’ Net als voor alle andere inwoners van Nederland is de GGD verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers. Deze zorg omvat onder meer infectieziektepreventie en -bestrijding, gezondheidsvoorlichting en jeugdgezondheidszorg. Ook voert de GGD bij aankomst in Nederland de verplichte controle op tuberculose uit, voor asielzoekers uit landen waar tbc veel voorkomt.

2 reacties op “GEEN VLUCHTELINGEN IN AZC VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *