Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘GEEN DISCRIMINATIE BIJ AANPAK WOONOVERLAST SCHIEDAM’

SCHIEDAM- Bij de aanpak van woonoverlast in Schiedam wordt niet gediscrimineerd. Dat wordt de fractie van Denk duidelijk gemaakt door het stadsbestuur. Bij de gemeente Schiedam is men daarnaast niet op de hoogte van het werken met de ‘Landelijke Aanpak Adreskwaliteit’ (LAA), waarbij het vizier van de overheid vooral gericht zou zijn op mensen ouder dan 60 jaar en mensen die in het buitenland zijn geboren. Volgens burgemeester en wethouder van Schiedam wordt deze werkwijze niet toepast in de jeneverstad.

Denk in de Schiedamse gemeenteraad heeft in februari al laten weten het onacceptabel te vinden dat ouderen met een migratieachtergrond en ouder dan 60 jaar extra zijn gewantrouwd door de overheid.

Het stadsbestuur maakt aan Denk duidelijk dat de aanpak van woonoverlast een van de prioriteiten is. Voor deze aanpak past de gemeente verschillende methode toe. De toepassing van de LAA is daar één van een. De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de Basisregistratie Personen (BRP). Signalen van woonoverlast krijgt de gemeente binnen op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een melding van interne of externe partners, bewoners of door middel van data-analyse. Hierop start men een administratief onderzoek. Waar nodig voeren ze een inspectie uit in de woning. Ook voert de gemeente gesprekken met betrokkene(n) en stellen ze bijvoorbeeld een buurtonderzoek in. Zo verkrijgt de gemeente, naar eigen zeggen, een goed en objectief beeld van de feitelijke situatie. Als de conclusie van het onderzoek is dat er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont, wordt het klant Contact Centrum verzocht om een adresonderzoek te starten.

Tenslotte benadrukt de burgemeester dat het interventieteam woonoverlast verschillende werkwijzen hanteert in de aanpak van woonoverlast, waaronder data gestuurd werken. Hiervoor kijken ze vanuit de eigen data onder andere naar langdurige leegstand, wat een indicator voor spookbewoning en adresfraude is. Ook wordt gekeken naar het aantal mensen dat staat ingeschreven op een adres die geen gezin of familie zijn, als indicator voor illegale kamerverhuur, illegaal splitsen of te veel woonachtigen ten opzichte van de toegestane 12m2. ‘Daarbij wordt op geen enkele wijze leeftijd of migratieachtergrond gebruikt voor deze data analyses’, aldus het stadsbestuur van Schiedam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *