Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

GASTDOCENTEN OPLOSSING LERARENTEKORT

SCHIEDAM- Het lerarentekort neemt verder toe in Nederland. Overal ontstaan noodplannen met innovatieve oplossingen. Eén van die oplossingen is een vierdaagse werkweek voor leerkrachten. Dag Vijf is een initiatief van Stichting FutureNL gesteund door het SIDN fonds die met getrainde gastdocenten uit het bedrijfsleven tijdelijke invulling gaat geven aan de vijfde schooldag. Gratis.

Dag Vijf wil het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten door kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden zodat ze autonome, bewuste keuzes kunnen maken in een maatschappij die door toenemende digitalisering steeds sneller verandert.

We hebben getwijfeld over dit initiatief. De politiek zou immers met structurele oplossingen moeten komen voor het lerarentekort. Echter, we zijn een stichting met een hands-on mentaliteit, gericht op het faciliteren van het onderwijs met een toekomstgericht curriculum en praktische oplossingen. We hebben nagedacht over hoe we binnen de huidige context een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Door niet langer af te wachten. Liever les van getrainde gastdocenten dan kinderen thuis op de bank. Dat maakt dat we van start gaan met Dag Vijf als tijdelijke oplossing voor het lerarentekort.

En daarom gaat FutureNL na de herfstvakantie 2020 van start met Dag Vijf! Concreet betekent dit dat we op twintig scholen in de G4 starten met een pilot. Het landelijk tekort (2019-2020 CentERdata) in het PO van is 1,9 % (1800 FTE). In de G4 loopt dit echter op tot Utrecht 2,3%, Den Haag 2,7%, Amsterdam 3,9 % en Rotterdam zelfs 4,0%, vandaar dat we daar willen starten.

Elke vrijdag verzorgen twee gastdocenten een lesdag aan de bovenbouw. Het lesmateriaal van Dag Vijf is zorgvuldig ontwikkeld en geselecteerd door onderwijsexperts. Centraal staat het ontwikkelen van talent en digitale vaardigheden in de context van ethiek & technologie met aandacht voor taal. In overleg met leerkrachten gaan we dit lesaanbod verder afstemmen op de leerbehoefte.

Tijdens de pilot kunnen alle scholen in Nederland die ook gebruik willen maken van het aanbod van Dag Vijf zich aanmelden. Eind 2020 maken we de balans op of en hoe we hiermee verder gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *