Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

EXTRA SUBSIDIE JENEVERMUSEUM SCHIEDAM

 

Aan de extra subsidie voor het Jenevermuseum zijn een aantal verplichtingen verbonden,waaronder het leveren van een herstelplan voor 1 december 2015, waarbij dit herstelplan per 1 januari 2016 in werking moet treden. Dit herstelplan moet het Jenevermuseum toekomstbestendig maken tot een financieel stabiele organisatie. Het herstelplan moet bovendien een voldoende scoren op cultureel ondernemerschap, inhoudelijk concept, financiën, leiderschap en bedrijfsvoering. Indien het herstelplan onvoldoende scoort kan dit consequenties hebben voor de hoogte van de vaststelling van de subsidie.
Aan de extra subsidie voor het Jenevermuseum zijn een aantal verplichtingen verbonden, waaronder het leveren van een herstelplan voor 1 december 2015, waarbij dit herstelplan per 1 januari 2016 in werking moet treden. Het herstelplan moet het Jenevermuseum toekomstbestendig maken tot een financieel stabiele organisatie. Het herstelplan moet bovendien een voldoende scoren op cultureel ondernemerschap, inhoudelijk concept, financiën, leiderschap en bedrijfsvoering. Indien het herstelplan onvoldoende scoort kan dit consequenties hebben voor de hoogte van de vaststelling van de subsidie.

SCHIEDAM- Het Jenevermuseum Schiedam krijgt een extra subsidie van 75.000 euro. Dat heeft het stadsbestuur dinsdag per raadsinformatiebrief medegedeeld. Het zou gaan om een eenmalige aanvullende subsidie.

Het museum heeft een financieel tekort veroorzaakt door onder andere de voorfinanciering van de tentoonstelling ‘ Sterke verhalen’, het inlopen van de schuld aan de Stichting de Gekroonde Brandersketel, de lening die het Jenevermuseum heeft verstrekt aan de Stichting Jeneverlogies en de frictiekosten ten gevolge van het vertrek van de directeur. Het Jenevermuseum heeft bovendien de laatste paar jaar negatieve exploitatieresultaten behaald waardoor het eigen vermogen  sterk is gedaald.

Bij het Jenevermuseum werd in de afgelopen twee jaar een gefaseerde bezuiniging op de subsidie doorgevoerd, die in 2014 opliep tot 28.000 euro. De gemeente wilde hiermee bereiken dat gesubsidieerde instellingen voor een groter deel gaan voorzien in eigen inkomsten.

Inmiddels zijn plannen uitgevoerd om de exploitatie van het Jenevermuseum te versterken door de commerciële activiteiten te vergroten met onder meer een Bed & Breakfast.

Het Jenever Museum streeft naar een samenwerking met het Stedelijk Museum Schiedam en het Coöperatiemuseum, in het kader van de ontwikkeling van het Museumkwartier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *