Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

EXTRA RAADSVERGADERING VLAARDINGEN OVER ‘VLUCHTELINGEN’

WAAR HEBBEN WE HET OVER? De UNHCR – de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties- hanteert een begrippenlijst rond asiel en migratie ‘om polarisatie en verwarring te voorkomen’. Een vluchteling is iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel verkregen heeft en daarmee de status van vluchteling. Alleen in die gevallen kan gesproken worden van vluchtelingen. Wanneer mensen onwettig (illegaal) Nederland binnenkomen, spreekt de UNHCR bijvoorkeur van Irreguliere migranten (illegalen). Sommigen die Nederland binnengesmokkeld zijn zullen asiel aanvragen, anderen zoeken werk, of verdwijnen in de criminaliteit. Het is volgens de UNHCR niet correct om hen als asielzoekers of economische migranten te bestempelen als hun motieven om naar Nederland te komen niet bekend zijn.
WAAR HEBBEN WE HET OVER?
De UNHCR – de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties- hanteert een begrippenlijst rond asiel en migratie ‘om polarisatie en verwarring te voorkomen’.
Een vluchteling is iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel verkregen heeft en daarmee de status van vluchteling. Alleen in die gevallen kan gesproken worden van vluchtelingen.
Wanneer mensen onwettig (illegaal) Nederland binnenkomen, spreekt de UNHCR bij voorkeur van irreguliere migranten (illegalen). Sommigen die Nederland binnengesmokkeld zijn zullen asiel aanvragen, anderen zoeken werk, of verdwijnen in de criminaliteit. Het is volgens de UNHCR niet correct om hen als asielzoekers of economische migranten te bestempelen als hun motieven om naar Nederland te komen niet bekend zijn.

VLAARDINGEN- Op aandringen van de VVD zal de gemeenteraad van Vlaardingen komende donderdag debatteren over de eventuele opvang van ‘vluchtelingen’ in de haringstad. De liberalen willen daarmee voorkomen dat een beslissing op dit gebied geheel buiten de raad om wordt genomen.

In buurgemeente Maassluis nam het college van B en W donderdag zelf de beslissing om bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Olympiahal aan te bieden voor tijdelijke opvang. De raad werd achteraf geïnformeerd.

De extra raadsvergadering wordt ingepast tussen de commissievergadering en de oriënterende avond die al op de agenda voor donderdagavond staan.

1 reactie op “EXTRA RAADSVERGADERING VLAARDINGEN OVER ‘VLUCHTELINGEN’

  1. Als een volk de belangen van zijn nakomelingen achterstelt bij die van willekeurige binnenlopers, is de tijd gekomen dat dit volk ten onder gaat. Natuurlijk ben ik een harteloze racist. Een compliment in deze tijd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *