WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE MIDDEN-DELFLAND

SCHIEDAM- Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied ‘De Vlaardingse Vlietlanden’ wordt verbonden met ‘De Ackerdijckse Plassen’ en deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden Woudhoek en Holierhoek. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp hiervoor gemaakt die te zien is in een tentoonstelling.

Op donderdag organiseert Staatsbosbeheer van 16.00 tot 20.00 uur een informatieve tentoonstelling in Natuurcentrum de Boshoek om het ontwerp voor de ecologische verbindingszone (EVZ) toe te lichten. Het adres is Bospad 3 in Schiedam.

De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de noordse woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlaardingse Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze noordse woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.

Dit recreatiegebied is in beheer bij het recreatieschap Midden Delfland. Meer informatie:http://www.heerlijkbuiten.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *