WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DRUK JAAR VOOR BESTRIJDERS WOONOVERLAST SCHIEDAM

SCHIEDAM- Hulp aan huurders met huur gerelateerde problemen wordt sinds vorig jaar op drie plekken in Schiedam aangeboden. Vooral de regisseur woonoverlast en het huurteam hebben het er druk mee, blijkt uit gegevens die de gemeente Schiedam heeft verzameld over de periode september 2018 – september 2019.

De regisseur woonoverlast en het interventieteam woonoverlast zijn er voor bewoners met huur gerelateerde problemen rond onderhoud in relatie tot de huurprijs. Vanuit dit team wordt het huurteam aangestuurd. Het huurteam heeft in 2018 en 2019 1e helft samen 150 adressen bezocht. Bij 133 adressen zijn misstanden aangetroffen. In 89% van de gevallen zijn procedures opgestart. Dit heeft geleid tot 86 zaken waar de huur is verlaagd. Overige procedures lopen nog. Het interventieteam en het huurteam signaleren over en weer als zij aanwijzingen voor huisjesmelkersgedrag en problemen met de verhuurder tegenkomen.

Binnen het Team Wijkontwikkeling is een bewonersondersteuner actief. Van 1 april tot 1 oktober heeft deze bewonersondersteuner 34 vragen gekregen. De beantwoording van de vragen varieert van het intensief begeleiden van de vragensteller tot doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Bij de WijkondersteuningsTeams (WOT’s) kunnen huurders ook terecht, hier is in de periode september 2018 – september 2019 als volgt geregistreerd: 64 korte contacten waarin een (huur)woning-gerelateerde vraag aan de orde was. 22 hiervan zijn vanuit dit korte contact doorverwezen naar de woningcorporatie. Vanuit de reguliere registraties is er 40 keer een cliënt geweest waarbij er problemen gesignaleerd werden op het onderdeel huisvesting.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *