Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DRUGSCRIMINELEN ZORGEN VOOR STIJGING INBRAAKCIJFERS MAASSLUIS

MAASSLUIS- Een stijgende lijn in het aantal woninginbraken in Maassluis kan worden toegeschreven aan de verschuiving van het werkterrein van criminelen. De politie vermoedt dat in de nazomer van 2019 sommige criminelen van drugsgerelateerde criminaliteit overgingen op het plegen van woninginbraken. De politie denkt ook dat de meeste inbraken zijn gepleegd door inbrekers uit Maassluis en heeft enkelen van hen kunnen aanhouden. Door dit alles was er een piek in het aantal woninginbraken waarneembaar. De rust in 2018 en de piek eind 2019 verklaren de relatief grote stijging in 2019, maar de absolute cijfers zouden niet zo hoog zijn als in de jaren 2014 tot en met 2017.

De politiecijfers geven een overzicht van de geregistreerde criminaliteit, maar niet alles wat er buiten gebeurt, is terug te zien in de politiesystemen. Het gebruiken van informatie uit registratiesystemen brengt met zich mee dat misdrijven die niet ter kennis van de politie zijn gekomen, buiten beschouwing blijven.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente en politie de oproep gedaan om vaker te melden en is internetaangifte eenvoudiger gemaakt. De politie juicht een grotere meldingsbereidheid toe: het helpt hen om beter zicht te krijgen op de daadwerkelijke gepleegde misdrijven en ervaren overlast en om deze aan te pakken.

De laatste jaren is er een verschuiving te zien van zichtbare naar onzichtbare criminaliteit, de criminaliteit die niet altijd naar boven komt in de cijfers. Er is sprake van ongeregistreerde criminaliteit als bijvoorbeeld slachtoffers geen aangifte doen. Vaak wordt er wel aangifte gedaan, ook omdat dat voor de verzekering verplicht is. Daarnaast kennen milieudelicten, drugsdelicten en ondermijning gerelateerde delicten vaak geen directe slachtoffers en is het doen van aangifte in die gevallen niet mogelijk.

Zie ook: GROEIENDE OPPOSITIE TEGEN COVID-BELEID

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *