WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

DCMR SCHIEDAM ZIET GEEN DALING ONTGASSEN

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij ontgassen zorgen echter voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving.
Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij ontgassen zorgen echter voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving.
SCHIEDAM- Het ontgassingsverbod door schepen met het kankerverwekkende benzeen op de Nieuwe Waterweg wordt massaal ontdoken. Sinds 1 januari geldt een verbod op het varend ontgassen met benzeen, maar bij de meldkamer van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) zegt men nog altijd ontgassende schepen in het versier te hebben op de Nieuwe Waterweg.

Het Havenbedrijf Rotterdam is de aangewezen partij om, op aanwijzing van de DCMR, tegen het illegaal ontgassen op te treden. Problemen ontstaan zodra een verdacht schip de Nieuwe Waterweg verlaat en bijvoorbeeld het gebied van de Drechtsteden binnen gaat. Dan moet een andere partij handhavend optreden. Onderlinge afstemming daarover is er nauwelijks. De DCMR verwacht bovendien dat dit op zijn vroegst van de zomer beter is geregeld. Tot die tijd kunnen schepen in de praktijk vrijwel straffeloos grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen, of stoffen die het drinkwater verontreinigen blijven lozen.