Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

D66 SCHIEDAM ZIET MEER RACISME EN DISCRIMINATIE

SCHIEDAM- Er moet op Schiedamse scholen een doelgerichte campagne worden opgezet, waarmee het onderwerp ‘racisme en discriminatie’ structureel wordt behandeld. Het raadslid Anouschka Biekman  (D66) polst het gemeentebestuur naar hun bereidheid daartoe. Het anti-discriminatiebureau Radar verzorgt al lessen met een vergelijkbaar thema op Schiedamse scholen, Biekman wil weten of het college in beeld heeft wat het effect is van deze lessen. Ze komt met schriftelijke vragen.

Biekman wijst op het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), ‘Ervaren discriminatie II’, dat op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgesteld. Samen met informatie uit andere onderzoeken, rapporten van antidiscriminatievoorzieningen en belangenorganisaties en berichten in de media, zou het rapport een beeld geven van discriminatie in Nederland.

De Schiedamse D66-politica stelt op basis van het rapport van het SCP dat 27 % van de inwoners van Nederland in 2018 discriminatie heeft ervaren. Biekman: ‘Vooral op de arbeidsmarkt en in het onderwijs voelt men zich het meest gediscrimineerd. Daarnaast valt in de “Staat van Schiedam 2020” te lezen, dat ongeveer 30% van de Schiedammers met een migratieachtergrond zich helemaal niet thuis voelt in Schiedam.’

De fractie van D66 vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat jongeren in Nederland minder burgerschapskennis en -vaardigheden zouden hebben dan leeftijdsgenoten in andere landen. ‘In 2017 stelde de Onderwijsinspectie dit vast, op basis van een internationale vergelijking’, aldus Biekman.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

2 reacties op “D66 SCHIEDAM ZIET MEER RACISME EN DISCRIMINATIE

 1. Hou op met het gezeik over rascisme, mijn kinderen hoeven daar geen onderwijs in want ik voed ze al op dat rascisme niet oké is. En worden allochtone kinderen ook.onderwezen dat niet alle blanken slecht zijn. Zodra dit onderwijs er komt gaan mijn kinderen niet naar school. Want je zijn de kinderen aan het hersenspoelen. Ojah ze krijgen geschiedenis en daar staat het slavernij verleden ook in. Want voor figuren zitten er in deze raad joh nooit een opleiding genoten in Nederland. Ik ben er helemaal klaar mee met dit gezeik

 2. Ik weet zeker dat Nederlanders ondertussen óók eens heel graag wat bewijzen willen zien over dat ‘systemische racisme’ in onze samenleving.

  Want Nederland is één van de minst racistische landen ter wereld. En dit is afleidbaar uit zeer hoge aantallen:

  gemengde huwelijken
  allochtone ondernemers
  allochtone ambtenaren
  allochtone politici
  allochtone leerkrachten
  staatssubsidies voor allochtone organisaties
  staatssubsidies van religieus-exotisch onderwijs
  meertalige overheidsfolders
  overheidstolken om immigranten te helpen
  rechterlijke uitspraken inzake racisme/discriminatie
  politiegeweld richting allochtonen

  De Nederlanders daarentegen worden al jaren keihard en AANTOONBAAR door hun eigen overheid gediscrimineerd en uitgesloten bij huisvesting en werkgelegenheid!

  En alles wat wij hadden, is immigranten van over de gehele wereld heel ruimhartig ter beschikking gesteld.
  Iedereen wordt hier heel genereus behandeld. Zelfs de criminele allochtonen worden hier vertroeteld. En iedere immigrant geniet hier van onze rechtsgelijkheid. Discriminatie en racisme zijn hier al heel lang bij wet verboden. Dus iedere allochtoon die hier slachtoffer is van discriminatie en racisme, kan met veel bravoure naar de rechter stappen, en de zaak winnen. Dus waarom gebeurt dat niet?

  En dan: Nederlandse kinderen behoren tot de “gelukkigste kinderen” van de wereld. Al decennia lang staat Nederland heel regelmatig op Nr.1 qua gelukkigste kinderen van de wereld. Dus waarom ervaren allochtonen die hier hun kinderen met staatssteun grootbrengen dan zoveel racisme? Hoe is het mogelijk dat men allochtone kinderen in dit land op school moet leren systemisch racisme te herkennen? Uitgerekend in dit land dat zo zorgzaam en beschermend met kindertjes omgaat? Dus kom maar eens op met die bewijzen!

  Soms denk ik wel dat taal, seculier onderwijs, rechtsgelijkheid, vrijheid van meningsuiting en hard werken door immigranten als racistisch ervaren worden.
  Ook denk ik soms dat allochtonen na jaren van zelfgekozen segregatie niet inzien dat groepsdenk en tribalisme de Nederlanders vreemd is. Ik vind hen een beetje teveel aan zelfprojectie doen, culturele zelfprojectie. Hoogste tijd voor veel allochtonen om eens in de spiegel te kijken met de vraag ‘wat is mijn aandeel hierin eigenlijk?’

  O… En 30% van de immigranten voelt zich niet “thuis” in Schiedam? Tsja. Het is dus maar beter dat die 30% snel vertrekt uit Schiedam? Ga maar snel weg uit dit verschrikkelijke land.

  Maar stop met het indoctrineren van kinderen op school. Ons nationale onderwijs is geen gebruikersplatform om nog meer maatschappelijke verdeling en wantrouwen te zaaien.

  Goed taalonderwijs, dat helpt tegen het ervaren van ‘discriminatie’. Het goede taalonderwijs levert dit land, maar intentie om onze taal te leren is weer iets heel anders, hmm nietwaar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *