RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

CRICKETWEG AFGESLOTEN VOOR WARMTELINQ VLAARDINGEN

VLAARDINGEN- In april start de aanleg van het ondergrondse warmtetransportnet WarmtelinQ tussen de Zwanensingel in Vlaardingen en het buitengebied tussen Schiedam en Delft. In maart zijn de voorbereidingen voor het aanbrengen van deze leiding gestart: het inrichten van de werkterreinen en het aanvoeren de leidingen via grote transporten. Om zowel de transporten als de werkzaamheden veilig uit te voeren, is de Cricketweg sinds half maart volledig afgesloten voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Deze situatie duurt tot komend najaar.

Omgevingsmanager Brenda Brunsveld van WarmtelinQ: “Tussen de Zwanensingel en de Europaboulevard en in het buitengebied tussen Schiedam en Delft wordt de transportleiding – een aanvoer- en retourleiding – aangelegd in een zogenaamde open ontgraving: aannemer A.Hak graaft een lange sleuf, waar de leiding in geplaatst wordt. Vervolgens maakt de aannemer de sleuf weer dicht. Ter hoogte van Vlaardingen Holy (tussen de Europaboulevard en het Handbalpad) wordt de leiding onder een deel van het park achter Hoevenronde door geboord vanaf de Europaboulevard. Na afronding van de werkzaamheden wordt het gebied opnieuw ingericht.”

Deze dubbele leiding – met een diameter van circa 80 centimeter en een lengte van 1.055 meter – wordt per vrachtwagen in delen aangevoerd. De vrachtwagens rijden via de Laan van Bol’Es in Schiedam over de Cricketweg richting de Woudweg. Vrachtwagens passeren de Woudweg en de Oostveenseweg, tijdens piekmomenten staan er verkeersregelaars.

Gevolgen voor weggebruikers:

· De oversteekplaatsen tussen Vlaardingen en Schiedam – Handbalpad/Cricketweg en het dakpark van de A4, bij Sportpark Willem-Alexander – zijn afgesloten;

· Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Europaboulevard, de Zwanensingel/Laan van Bol’Es, de Vroonweerseweg/Woudweg;

· Gemotoriseerd verkeer volgt de bestaande routes;

· De Woudweg en Oostveenseweg blijven open voor verkeer.

De Cricketweg is op dit moment een veelgebruikte transportroute voor groot bouwverkeer, maar binnenkort ook bouwterrein waar de boringen plaatsvinden. Om die reden wil de projectorganisatie geen buitenstaanders op het bouwterrein. Brunsveld: “We begrijpen dat de afsluiting van de Cricketweg grote impact heeft op de omgeving. Het gebied op en rond de Cricketweg wordt veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Gebruik van de Cricketweg is het komende half jaar onveilig: overdag vanwege de werkzaamheden en transporten. ’s Nachts vanwege de grote (onzichtbare) hoogteverschillen door de ontgraving. Om de veiligheid van alle weggebruikers te kunnen waarborgen is, in overleg met de betrokken gemeenten, besloten om de Cricketweg tijdens de transport- en aanlegperiode volledig af te sluiten.” Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar afgerond, de Cricketweg wordt dan weer opengesteld.

Een behagelijke woonkamer, een aangename douche, een kas voor het kweken van tomaten: zo’n veertig procent van de energie die we in Nederland gebruiken gaat op aan verwarming. Deze warmte halen we nu veelal uit het stoken van aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. We kunnen de uitstoot van CO2 verminderen door gebruik te maken van andere warmtebronnen. Zoals van de warmte die vrijkomt bij fabrieksprocessen in de Rotterdamse haven. Die warmte verdwijnt nu vaak in de lucht of in het water. Met WarmtelinQ wordt die warmte straks ingezet voor het verwarmen van 120.000 huizen en bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie kijkt u op www.warmtelinq.nl, facebook.com/projectwarmtelinq of twitter.com/warmtelinq. Op de website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Aannemer A.Hak houdt u via de speciale ‘A.Hak Omgevingsapp’ op de hoogte over de bouwwerkzaamheden, deze download u gratis via uw appstore.

1 reactie op “CRICKETWEG AFGESLOTEN VOOR WARMTELINQ VLAARDINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *