Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

COMMISSIE POSITIEF OVER METRO HOEK VAN HOLLAND

HOEK VAN HOLLAND- De onafhankelijke Commissie m.e.r. oordeelt zeer positief over het milieueffectrapport voor de ombouw en verlenging van de Hoekse Lijn.

Bewoners van de appartementencomplexen aan de Badweg in Hoek van Holland hebben woensdag aandacht gevraagd voor overkapping van het metrospoor naast hun woningen. Zij vragen om ongelijkvloerse kruising bij de Strandweg. Dit in verband met de   veiligheid en eventuele geluidsoverlast. Meerkosten: 15 miljoen euro. De Vereniging  van eigenaren drong hier op aan tijdens het werkbezoek van de Rotterdamse raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD).
Bewoners van de appartementencomplexen aan de Badweg in Hoek van Holland hebben woensdag aandacht gevraagd voor overkapping van het metrospoor naast hun woningen. Zij vragen om ongelijkvloerse kruising bij de Strandweg. Dit in verband met de veiligheid en eventuele geluidsoverlast.  De Vereniging van eigenaren drong hier op aan tijdens het werkbezoek van de Rotterdamse raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid (EHMD). Meerkosten om deze wens te vervullen: 15 miljoen euro.

De Commissie vindt dat een goed rapport is opgesteld, dat alle relevante effecten in beeld brengt, zowel in de aanleg- als de gebruiksfase. Het rapport maakt duidelijk dat de ombouw (dus zonder de verlenging) van trein naar metro weinig negatieve milieueffecten heeft, vergeleken met de huidige situatie. De verlenging veroorzaakt wel nieuwe effecten, met name voor de leefomgeving (laagfrequent geluid en trillingen) en het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.

Het rapport geeft verschillende maatregelen om hinder voor omwonenden te beperken. Welke maatregelen worden overgenomen en welke niet is een belangrijk aandachtspunt voor de besluitvorming. De verlenging hoeft niet te leiden tot ernstige aantasting van beschermde duinnatuur, als de in het rapport beschreven mitigerende maatregelen op tijd in gang worden gezet en goed worden uitgevoerd., zo meent de Commissie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *