Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

COLLEGE SCHIEDAM: ‘GEEN WANTOESTANDEN OUDERENZORG’

Het Algemeen Dagblad (AD) komt op donderdag 5 februari met een verhaal vol misstanden bij het Schiedamse verpleeghuis en zorgcentrum Frankeland, waarbij ernstig tekort is geschoten in de zorg aan tenminste één 85 jarige, licht dementerende bewoonster. De klachten variëren van het onthouden of het onjuist toedienen van medicatie tot het niet verschonen van cliënt en het onvoldoende veiligheid bieden. De familie van deze hoogbejaarde vrouw heeft volgens het AD de afgelopen vijf jaar vijftig klachten ingediend, die op 18 februari worden behandeld door de klachtencommissie van de Frankelandgroep.
Het Algemeen Dagblad (AD) komt op donderdag 5 februari met een verhaal vol misstanden bij het Schiedamse verpleeghuis en zorgcentrum Frankeland, waarbij ernstig tekort zou zijn geschoten in de zorg aan tenminste één 85-jarige, licht dementerende bewoonster. De klachten variëren van het onthouden of het onjuist toedienen van medicatie tot het niet verschonen van cliënt en het onvoldoende veiligheid bieden. De familie van deze hoogbejaarde vrouw heeft volgens het AD de afgelopen vijf jaar vijftig klachten ingediend, die op 18 februari worden behandeld door de klachtencommissie van de Frankelandgroep.

SCHIEDAM- Het stadsbestuur van Schiedam heeft voorbarig geantwoord op vragen van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) naar wantoestanden bij ouderenzorgorganisaties.

De seniorenpartij had begin december, door middel van schriftelijke vragen, geïnformeerd naar mogelijke, ernstige misstanden bij zorgorganisaties voor ouderen in Schiedam. Het college heeft op 13 januari aan het AOV geantwoord dat zulke situaties zich níet voordoen in Schiedam. Deze zouden het college in elk geval niet bekend zijn.
Het stadsbestuur verwijst het AOV ter geruststelling naar de rapporten op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar juist de IGZ heeft het afgelopen jaar alleen al vier serieuze klachten over het Schiedamse verpleeghuis en zorgcentrum Frankeland gegrond verklaard, al zijn deze niet terug te vinden op de website van de IGZ, omdat Rapporten over incidenten of calamiteiten bij zorgaanbieders niet altijd actief openbaar worden gemaakt.

Het college schreef het AOV bovendien dat zij van mening zijn dat landelijke belangenorganisaties voor ouderen te snel en zonder zich echt in de materie te verdiepen negatieve beelden oproepen.

De Frankelandgroep -waar verpleeghuis Frankeland onder valt- heeft in Schiedam nog net geen monopolypositie door het beheer van vier verzorgings- en verpleeghuizen en een deel van de thuiszorg. Op de eigen website pronkt de organisatie vooral met alle in het verleden behaalde gunstige resultaten. Zo werden in 2011 twee locaties van de Frankelandgroep uitgeroepen tot de beste zorg/verpleeghuizen van Nederland.

Afgelopen zomer lag de directie van de Schiedamse zorginstelling onder vuur vanwege inkomsten boven de Balkenendenorm (228.599 euro). Zo strijkt het directielid Anne-Marie van der Linde 250.267 euro per jaar op en incasseert haar collega Ben de Koning een inkomen van 247.429 euro per jaar. Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft vanwege deze salarissen overwogen te korten op de subsidie aan de Vlaardingse locatie van de Frankelandgroep (Vaartland).

Het Schiedamse college meldt het AOV dat bij signalen van onvoldoende zorg zij dit onder de aandacht zullen brengen van de de Nederlandse Zorgautoriteit.