Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

CDA ZUID-HOLLAND: RUIMTE BEHOUDEN VOOR LANDBOUW

DEN HAAG- Tijdens de Provinciale Statenvergadering afgelopen woensdag pleitte het CDA ervoor dat er ruimte moet blijven voor een vitale en toekomstbestendige landbouw. Jaco Kastelein diende namens het CDA een voorstel in om niet blind te varen op de theoretische modellen voor de stikstofdoelstellingen, maar op een bredere afweging van natuurdoelstellingen met ruimte voor de landbouw.

De huidige stikstofproblematiek in Nederland wordt veroorzaakt door een hoge depositie van stikstof op natuurgebieden. Formeel moet de stikstofdepositie terug naar de zogenoemde kritische depositiewaarden (KDW’s), maar die varieert per type natuur. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateerde in een onlangs verschenen rapport dan ook dat voor het behalen van de kritische depositiewaarden rekening moet worden gehouden met een noodzakelijke, historisch ongeëvenaarde transformatie van ‘landbouwland’ Nederland. Volgens het PBL hebben de strikte stikstofdoelen zeer verregaande consequenties voor het landelijk gebied.

Volgens CDA-Statenlid en melkveehouder Jaco Kastelein moet er in Zuid-Holland ruimte blijven voor een vitale en toekomstbestendige landbouw. “Er wordt in Zuid-Holland volop ingezet op de verduurzaming van de agrarische sector. Een sector die bovendien belangrijke stappen zet in het terugdringen van de stikstofuitstoot.” Volgens Kastelein heeft de provincie een belangrijke rol in het signaleren en agenderen van knelpunten in botsende beleidsdoelen en vraagt dan ook het college om er bij het Rijk op aan te dringen dat er duidelijkheid moet komen over de regels en opgaven. “Boeren verdienen het om eindelijk duidelijkheid te krijgen waar ze zich op moeten richten,” aldus Kastelein. “Want als we ons niet blindstaren op de theoretische stikstofdoelstellingen, maar op een bredere afweging van natuurdoelstellingen met ruimte voor de landbouw, kan er in Zuid-Holland ruimte blijven voor een vitale en toekomstige landbouw.”

De motie is woensdag door Provinciale Staten aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *