WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BURGEMEESTER VLAARDINGEN DRAAGT VOOR UIT EIGEN WERK

Bert_Blase_hiresVLAARDINGEN- Vrijdagavond vindt in Kade 40 in Vlaardingen een vervolgbijeenkomst plaats van de Dag van de Dialoog. Tijdens deze bijeenkomst leest burgemeester Bert Blase om 18.30 uur een zelfgeschreven gedicht voor.

De Dag van de Dialoog en deze vervolgbijeenkomst zijn activiteiten van Vele Vlaardingers Eén Huis. De bijeenkomsten hebben tot doel mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Op de Dag van de Dialoog in november was het thema ‘grenzeloze kunst’. Op de vervolgbijeenkomst op 6 maart worden deelnemers uitgenodigd iets kunstzinnigs of creatiefs te doen passend bij het thema ‘ Dialoog en Diversiteit’.

De burgemeester draagt een gedicht voor uit eigen werk.