Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BURGEMEESTER MAASSLUIS MAG BLIJVEN

MAASSLUIS- De gemeenteraad van Maassluis heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. De eerste termijn van burgemeester Edo Haan (PvdA) eindigt op 2 november. De herbenoeming geldt voor een periode van 6 jaar.

Burgemeester Edo Haan (PvdA): ‘Het is fijn dat de gemeenteraad mij unaniem aanbeveelt voor een herbenoeming. Dat vertrouwen namens de Maassluise bevolking doet mij goed,’ zegt burgemeester Haan in een reactie. ‘Maassluis is een prachtige stad waar het heel prettig wonen en werken is. Ik zet mij heel graag nog zes jaar in voor een mooier Maassluis. Natuurlijk samen met de inwoners, want wij zijn samen Maassluis.’
Begin 2021 heeft de Commissaris van de Koning de gemeenteraad gevraagd een aanbeveling te doen over de herbenoeming van burgemeester Haan. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie Maassluis 2021, die werd voorgezeten door Dick Snoeck (VVD). Deze vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van alle politieke fracties in de gemeenteraad en CDA-wethouder Corine Bronsveld (locoburgemeester) als adviseur.

De vertrouwenscommissie heeft een (geheim) verslag van bevindingen over het functioneren van de burgemeester opgesteld en dit aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van dit verslag beveelt de gemeenteraad aan om Haan her te benoemen als burgemeester van de gemeente Maassluis.

Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal burgemeester Haan vervolgens bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *