Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BOVENGEMIDDELD AANTAL ALLOCHTONE AMBTENAREN SCHIEDAM

SCHIEDAM- In Schiedam is het percentage ambtenaren met een niet- westers migratieachtergrond 12% (2016) en 13% (2017). Schiedam overstijgt daarmee het landelijk percentage ruimschoots. Het betreft de cijfers van de Diversiteit Index van het ministerie van BZK.

Landelijke cijfers tot 2016 tonen aan dat de personeelssamenstelling van gemeentes nog geen volledige afspiegeling vormen van een ‘cultureel diverse maatschappij’. In de loop van de jaren is het landelijk percentage allochtonen bij gemeenten wel gestegen: van 7,7% in 2005 tot 8,5 % in 2010. In 2016 had 9,5 % van de ambtenaren bij gemeenten een niet-westerse migratiegrond.

Recente data van het CBS over het aantal allochtonen bij de gemeente Schiedam laten nog op zich wachten. Organisaties vanaf 250 werknemers delen gegevens met het CBS, die deze anoniem verwerkt en als gebundelde  data terug levert. Sinds 1 juli 2020 kan het CBS aanvragen hiervoor in behandeling nemen. Omdat veel organisaties interesse hebben getoond (waaronder de gemeente Schiedam), houdt het CBS de komende maanden een wachtlijst aan. Het CBS streeft ernaar om vanaf nu ieder kwartaal de dan lopende aanvragen te verwerken.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

30 reacties op “BOVENGEMIDDELD AANTAL ALLOCHTONE AMBTENAREN SCHIEDAM

 1. Het aantal allochtone inwoners in Schiedam is dus ook boven het gemiddelde. Geen echt nieuws dus tenzij je een andere bedoeling hebt met dit bericht

  1. Dat is een veronderstelling, met niets uit dit artikel is uw stelling te onderbouwen.

   Een conclusie die ik er dan maar uit veronderstel is dat de verhouding allochtone vs autochtone ambtenaren groter is dan de verhouding allochtone vs autochtone bewoners, en dat er dus allochtone bewoners moeten komen om deze verhouding weer recht te trekken.

   Haha!

 2. Het zal liggen aan het aantal stadswachten.
  Een autochtone Schiedammer leent zich niet (snel) voor zo een ‘baan’ mits ze verplicht worden door stroomopwaarts.
  Volgens Denk wordt er te weinig gedaan aan de laaggeletterdheid van Schiedammers met een allochtone achtergrond, en daardoor een kleinere kans op werk, dus ook deze stadswachten profiteren van de vraag om laaggeletterden te helpen.
  Moet wel zeggen dat de mannelijke stadswacht op de foto menselijk en altijd vrolijk is, toffe kerel en zeker geen machtswellusting, uitzonderingen bevestigen de regel!

 3. zo dan…ach…
  altijd schreeuwen dat er te weinig allochtonen aan werk worden geholpen …
  als bewijs van discriminatie…

  is niet waar… dus…

  onthouden mensen

  1. Ja echt een topbaan. Dat er meer buitenlandse schoonmakers is voor jouw zeker ook een bewijs dat er sprake is van positieve discriminatie. Man man man, wat een domheid.

 4. Uit berekeningen van het CBS blijkt het volgende.

  Van de totale Nederlandse bevolking heeft
  9.4% een Westerse migratie achtergrond.
  11.7% een niet Westerse achtergrond.

  Dit houd in dat één 20 op de inwoners van allochtone afkomst is. Dan zou de verhouding redelijkerwijs moeten zijn: in een bedrijf met 100 personeelsleden zouden 20 mensen met een allochtone achtergrond moeten werken. Dus geen verhouding van 50/50%. Dat zou positieve discriminatie zijn, maar positieve is ook discriminatie en dat is niet eerlijk.Dan benadeel je altijd een partij.
  Het aantal mensen met een allochtone achtergrond, zijn in ieder geval in één ‘bedrijfstak’ oververtegenwoordigd, maar daar mag je niet over spreken, dan zijn de cijfers gemanipuleerd of de onderzoeker is een racist.

  62,8 procent van de mensen die in 2019 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde.

  De grootste groep allochtonen bestaat uit mensen van Marokkaanse herkomst: 10,6 procent van de gevangenen heeft ten minste één ouder die in Marokko geboren is. Daarna volgen gevangenen van Surinaamse (9,7 procent), Antilliaanse (8,3 procent) en Turkse (4,9 procent) herkomst.

  In 2018 was 44,5 procent van de gevangenen ‘niet-Westerse allochtoon’, 18,3 procent ‘Westerse allochtoon’ en 36,7 procent ‘autochtoon’. Van de 16,8 miljoen mensen in Nederland is 11,7 procent ‘niet-Westerse allochtoon’, 9,4 procent ‘Westerse allochtoon’ en 78,9 procent ‘autochtoon’. Het CBS definieert Westerse allochtonen als mensen met een herkomst uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.

  Het is voor het eerst sinds lange tijd dat het CBS cijfers over allochtone en autochtone gevangenen publiceert. De afgelopen jaren publiceerde het statistiekbureau wel cijfers over de herkomst van gevangenen, maar waren de cijfers alleen gebaseerd op het geboorteland van de gedetineerde. In 2015 werd dit nog wel geteld door het CBS.

  “Verschillende herkomstgroepen vertonen verschillende patronen van criminaliteit, zoals uit veel onderzoeken is gebleken. Hieraan liggen diverse factoren ten grondslag. In de maatschappij en bij beleid is behoefte aan informatie over deze criminaliteitspatronen”, aldus een woordvoerder van het CBS.

  Bij de herkomstcijfers wordt gekeken naar het geboorteland van iemands ouders. Als iemands beide ouders in Nederland zijn geboren, wordt hij of zij als autochtoon meegerekend. Anders komt iemand als allochtoon in deze statistieken.

  RTL Nieuws

  Deze reactie is gebaseerd op feiten, niet op aannames. Onderzoek door het CBS en gepubliceerd door RTL Nieuws.

  1. Je blundert bij je 1e rekensom:

   9.4% een Westerse migratie achtergrond.
   11.7% een niet Westerse achtergrond.

   Dit houd in dat één 20 op de inwoners van allochtone afkomst is.

   Dan is de rest ook niet serieus te nemen, haha.

    1. Bewijst gewoon dat je moeite hebt met zelf (logisch) na denken en (kritisch) lezen.

     Dus niet weer de schuld afschuiven naar een ander, nu het CBS, maar hand in eigen boezem steken.

 5. In het kort.
  Ik lees dat:
  In de gevangenisen meer allochtonen dan Nederlanders zitten.
  Dat is een feit.

  Dat bij opsporing verzocht allochtonen de bovenhand voeren
  Dat is een feit.

  Dat bij Bureau Rijnmond, allochtonen de bovenhand voeren.
  Dat is een feit.

  Dat in de geschreven media de allochtonen een meerderheid vormen bij misdrijven.
  Dat is een feit.

  Dat de meerderheid van de allochtonen zich netjes gedragen, zich aan de wet houden, een (goede)baan hebben, zich schikken naar de normen en waarden van Nederland, oudere allochtonen zich rot schamen voor hun kinderen, die rellen, stelen, meisjes aanranden is ook een feit.
  Het bijzondere is, dat een grote minderheid, zoveel ellende veroorzaakt. Ook Nederlanders voldoen aan bovenstaande criminaliteit, zal ik niet ontkennen.

  Dat iedereen, die jouw mening niet deelt een:
  Racist ,
  Dombo,
  Nederlander,
  Fascist,
  Anti allochtoon,
  Analfabeet,
  Werkeloze of een leugenaar is,
  is ook een feit.
  Probeer nou eens een keer uit te leggen of te onderbouwen zonder meteen de voornoemde woorden te gebruiken.
  Waarschijnlijk ben je nog niet erg oud en kan je nog niet goed relativeren. Weet niet welk werk je doet, maar ik kan me zo maar voorstellen dat als je op je werk zo reageert, het jezelf moeilijk maakt.

  Als jouw vocabulaire niet verder reikt, kan je altijd een woordenboek bij de bibliotheek lenen.
  Ga je goed.
  P/S
  Het gaat al een stuk beter dan in het begin.

 6. Beste schaapliefkozende Nouradin Kafir.
  Je hebt mij weer volledig overtuigt van jouw ongelijk.
  Béh Béh Béh
  P/s
  Waar maak jij je druk om?
  Criminelen met een strafblad nemen ze niet aan bij de gemeente.

 7. Ik vind dat er toch weinig gedaan word door de gemeente! Natuurlijk is er een arbeidsdiscriminatie! Er moeten meer buitenlandse mensen aan het werk kunnen, bij de gemeente’s. Allochtoonse mensen geven ook een bijdrage aan de gemeente, zoals verschillende belastingen, heffingen, betalingen! Eenzijdige denk mentaliteit is nooit goed, voor een samenleving die uit verschillende culturen bestaat!

 8. Mensen die toch onderschijt maken, tussen de NL samenleving, die uit verschillende culturen bestaat, zal eerst terug naar het geschiedenis moeten gaan kijken! Tweede wereld oorlog! Geen volk verdient om buiten gesloten te worden en onderschijt moet geen sprake van zijn. NL is een vrij land, ieder die hier leeft, heeft Recht op een Nederlandse Burgerrecht! We leven niet in Duitsland, niet in Oostenrijk, niet in Zwitserland! Wij leven in Nederland. Mijn voor ouders heeft heel wat steentje bijgedragen na het tweede oorlog voor NL. Allochtonen horen hier in de Nederlandse samenleving! Door een aantal verrote eieren die denken dat ze onderschijt kunnen maken hier in NL, zullen het mooi vergeten. Je leeft in een EU land, allochtonen zal je overal hebben, in NL of in een andere land. Racisme is geen gewoonte, is een besmettelijke ziekte, een virus die binnen je lichaam dringt. Wij Allohtonen houden van Nederland, wij gaan er alles voor doen, om NL mooier, veiliger, gezondere samenleving van te maken. Natuurlijk zijn er ook Allohtonen die misbruik van maken, of zich niet aanpassen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen in een kam moet gaan scheren. Iedereen die netjes zijn belasting betaald en netjes werkt, zich aan de regels/wetten houd, heeft recht om te werken op elke arbeidsplaats. Er moet geen onderschijt of discriminiatie zijn. Of je gelovig,ongelovig, je kleding stijl, of je een trans,gay, lesbie bent. Iedereen moet je! Gaan respecteren! Eerst RESPECT! dan je mening?

 9. Allochtoon = niet in Nederland geboren of een van de of beide ouders niet in Nederland geboren. Raar dat men onze koning die als zoon van een Duitser met een import bruid trouwt, ook nog een hoge uitkering geniet niet als allochtoon ziet maar dat men de donkerbruine meneer Druivetak die met de Nederlandse nationaliteit in door Nederland bezet gebied is geboren, en dus met zijn Nederlandse paspoort vanuit Suriname naar Nederland verhuisd om als wetenschapper zijn carriëre verder uit te bouwen nog steeds als een allochtoon ziet. De wrijvingen ontstaan uit jaloezie, ongelijke behandeling waaronder ook positieve discriminatie (raar woord eigenlijk) zoals het toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen aan statushouders, de angst voor het onbekende, en niet in de laatste plaats door al die sekte’s die men hier geloven noemt. Het gedrag van de bontkraagjes doet er ook geen goed aan om de vooroordelen weg te nemen.

  1. Omgekeerde wereld en projectie/externalisatie.

   Niks van jaloezie, maar haat en angst om je bevoorrechte positie (‘white privilege’) te verliezen. Niet beseffende dat als je opzij gaat er meer ruimte ontstaat voor ons allen, allochtoon en autochtoon.

   De kern/bron van het racismeprobleem ligt dus niet bij de gediscrimineerde, maar bij de racist, die veelal uit angst en vanuit zijn onderbuik reageert.

   Dat je je medelanders bontkraagjes noemt is exemplarisch.

   1. De leden der nationale ‘basket of deplorables’ willen zich nog iets voelen en lopen daarbij graag achter een ezel (baudet) aan K…

 10. C3go geldt dat ook niet voor de allochtonen mensen, dat ze de autochtone medeburgers ook met respect moeten behandelen. Ik begrijp je punt, maar we zijn altijd een tollerant land geweest, ik speelde vroeger ook met alle culturen. Kan je me dan aangeven waar het nu mis gaat met de allochtonen mensen, want ze voelen zich vaak benadeelde maar als je in een slachtofferrol blijft zitten dan is het altijd makkelijk om iemand anders de schuld te geven. Ik vraag me vaak af, waar is het toch mis gegaan

  1. Boris, je hebt allochtonen en allochtonen. Mensen en culturen verschillen nu eenmaal. De culturen waar jij vroeger mee omging kwamen waarschijnlijk uit Italië, Spanje, Antillen, Indonesië, Suriname. De herrieschoppers van nu komen echt uit andere gebieden en zijn hier ook vaak met een andere motivatie als die van toen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *