Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BOEDELSCHEIDING ONS.VLAARDINGEN VOOR DE RECHTER

VLAARDINGEN- De boedelscheiding tussen ONS.Vlaardingen en de fractie Boers (FB) wordt vandaag uitgevochten voor de rechter. Het gaat daarbij op de eerste plaats om het gebruik van twee facebookpagina’s, maar ook om het recht op het gebruik van de naam ONS.Vlaardingen.

ONS eist dat raadslid Tim Thiel (FB) de toegangscodes van twee Facebookaccounts overdraagt aan het bestuur van de partij. Thiel is dat niet (meer) van plan. ONS vraagt de rechter om Thiel daarom een dwangsom op te leggen van 5.000 euro voor elke dag dat hij hiermee in gebreke blijft. ONS vindt dat sprake is van een spoedeisend belang: Thiel heeft het aantal volgers van één van de pagina’s, die in het verleden werden ingezet voor ONS, teruggebracht van omstreeks 2000 tot enkele honderden.

De oude partij van Thiel eist van hem ook dat hij zich onthoudt van ‘lasterlijke en negatieve uitlatingen’ over ONS op onder meer Facebook, Twitter en Instagram. Ook hiervoor wordt verzocht om een dwangsom. Ditmaal van 2.000 euro per dag.

Thiel wil op zijn beurt dat ONS afziet van het gebruik van het nieuwe logo. Ook wijst hij op een ‘bindende afspraak’ die wethouder Frans Hoogendijk (ONS) zou hebben gemaakt, maar nooit zou zijn nagekomen, om geld te geven ter compensatie. De naam ONS.Vlaardingen is als merk gedeponeerd en staat op naam van Thiel.

Aanvankelijk heeft Thiel schriftelijk toegezegd de toegang tot de Facebookpagina’s over te dragen, maar hij vindt de communicatie van Hoogendijk ‘directief van aard’ en ziet daarom af van overdracht van de gegevens. Thiel schrijft aan de jurist van ONS: ‘Indien je constructief in gesprek wil treden betekent dit dat de toon en de inhoud open en opbouwend zijn’, daaraan zou het ontbreken bij Hoogendijk.

Op 20 november zijn Tim Thiel en Ron Boers uit de fractie van ONS.Vlaardingen gezet en als leden geroyeerd. De twee zitten nu in de gemeenteraad onder de naam Fractie Boers. Aanleiding was het bericht dat ONS de vreugdevuren een tweede kans wilde geven. Een persbericht daarover zou zonder overleg door Boers en Thiel zijn verzonden uit naam van de partij.

FACEBOOK IS VERANDERD!

Berichten van media en bedrijven worden minder snel op uw Facebooktijdlijn getoond, tenzij u de ‘als eerste weergeven’ optie instelt. Dan blijven de berichten ten alle tijden te zien.

Maar natuurlijk kunt u de site van Webradio Torpedo ook rechtstreeks bezoeken: www.rijnmondnieuws.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *