WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BODEMVERONTREINIGING SCHIEDAM-SPALAND ROEPT VRAGEN OP

SCHIEDAM- In hoeverre zijn de bewoners, gebruikers en eigenaren van woningen in Schiedam-Spaland geïnformeerd over het in de ondergrond aanwezige havenslib en de gebruiksbeperkingen die hierbij gelden met name voor wat betreft het graven in de ondergrond? Die vraag is voor de fractie van LOS relevant, omdat de partij heeft begrepen dat er bodemverontreiniging is aantroffen bij ophoogwerkzaamheden op de Linzenakker.

Raadslid Jan Meesters (LOS): ‘Hoe kan het dat de aannemer kennelijk verrast is door de aanwezigheid van verontreinigd slib in de ondergrond ? Is er in de opdracht door de gemeente hiervan geen melding gedaan aan de aannemer, en zo niet, waarom niet ? Is er bij de inrichting van de wijk en de bouw van de woningen aan de Linzenakker e.o. geen visuele fysieke barrière op het scheidingsvlak van het verontreinigd havenslib en de schone zandlaag aangebracht, zoals voorgeschreven in de Milieubeschikking, en zo niet waarom niet ?’

2 reacties op “BODEMVERONTREINIGING SCHIEDAM-SPALAND ROEPT VRAGEN OP

  1. Dat is ook het geval in heel Spaland, wat mij opvalt is dat in mijn eigen wijk de Velden steeds meer mensen met de ziekte K leven waaronder ik zelf.
    Dus hoe verklaard dat bij ons werd bij de oplevering van de woning gezegd, graag niet dieper graven dan 80 cm.

  2. Sorry hoor, toen mijn nieuwbouwhuis in die wijk werd opgeleverd stonden de media er bol van, niemand kon er omheen. Misschien dat enkele asielzoekers die net zijn aangespoeld. ehhh, pardon, per luxe vliegtuig door links tuig zijn binnengehaald het nog niet weten, dit oude nieuws zit tenslotte niet in de inburgeringscursus. Toen de grond er ook nog eens een metertje per jaar bleek te zakken heb ik dat huis snel verkocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *