WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BODEMONDERZOEK SPORTFONDSENBAD SCHIEDAM

Omwonenden hopen dat de bodemverontreiniging aanleiding is voor een gedwongen sloop van de ruïne. De bodemverontreiniging zou dateren uit de tijd dat het pand nog in bedrijf was als zwembad.
Omwonenden hopen dat de bodemverontreiniging aanleiding is voor een gedwongen sloop van de ruïne. De bodemverontreiniging zou dateren uit de tijd dat het pand nog in bedrijf was als zwembad.
SCHIEDAM- De eigenaar van het vervallen Sportfondsenbad in Schiedam-West laat bodemonderzoek doen naar de mate van verontreiniging door de olielekkage vanuit het pand. Het bedrijf dat dit onderzoek verricht zal ook de sanering verzorgen. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Schiedam.”Op basis van het bodemonderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld, dat door de gemeente moet worden goedgekeurd. Vervolgens kan de eigenlijke sanering worden uitgevoerd.”

Volgens de gemeente zou de vervuiling momenteel al zijn afgedekt, waardoor er op dit moment voor de omgeving geen risico is.

Omwonenden aan de BK-Laan roepen hun buren al een tijd op om te klagen bij de milieudienst Rijnmond (DCMR) over een oliegeur. De binnenplaats waarop het zwembad staat wordt door hen gerekend tot ‘een stukje publiek domein.’ Zij vinden dat sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid. De gemeente moet hier handhaven, meent de buurt.

Na de olielekkage, die begin juni werd ontdekt, heeft de gemeente Schiedam de omwonenden een brief gestuurd. Daarin werd aangekondigd dat de eigenaar de vervuilde grond moet saneren. Doet hij dit niet, dan past de gemeente bestuursdwang toe. Dit betekent dat de gemeente saneert voor rekening van de eigenaar.

Welke partij nu precies door de gemeente is aangesproken blijft onduidelijk. Op papier is het pand eigendom van TBZ bv uit Leusden. De onderneming in vastgoedbeleggingen is al weken onbereikbaar voor een reactie.

Zie ook: Stilte rond zwembad Schiedam.

STILTE ROND ZWEMBAD SCHIEDAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *