Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BINNENSTEDELIJK BOUWEN MAASSLUIS NEEMT HOGE VLUCHT

MAASSLUIS- Er wordt in Maassluis serieus werk gemaakt van woningbouw binnen de stadsmuren. Dat heeft wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) de gemeenteraad duidelijk gemaakt bij behandeling van de Kadernota 2020 en wordt nog eens verduidelijk in een raadsinformatiebrief.

Zo bespreekt de gemeente de afronding van Burgemeesterswijk met Maasdelta, wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van Sluispolder-West en worden ook kleinschalige locaties als het oude Spectrum (Fenacoliuslaan) en de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Spechtstraat geschikt gemaakt voor woningbouw. Bovendien is op het voormalige terrein van Conline recent de ontwikkeling van De Kade met zo’n 600 woningen gestart.

Ook op plekken waar nog geen besluiten zijn genomen over functiewijziging, zijn er regelmatig initiatiefnemers die met voorstellen komen, die het stadsbestuur vanuit een positieve grondhouding beoordelen. In 2018 kwam het initiatief vanuit de markt om het Excelsior terrein in te zetten voor woningbouw en de sportvelden te verplaatsen naar de sportvelden in het westen. Dit bleek uiteindelijk vanwege de hoge kosten geen haalbaar plan. De ombouw tot wooncomplex van het My Fair Lady pand in de binnenstad en het ABN AMRO pand aan de Uiverlaan zijn projecten die wel van de grond zijn gekomen.

Daarnaast lopen er gesprekken met diverse eigenaren van (leegstaande) bedrijven en kantoren, onder andere in het binnenstedelijk gelegen bedrijventerrein in Kapelpolder. Vorig jaar is door het Kadaster met deze eigenaren gezocht naar mogelijkheden om gezamenlijk te komen tot bouwplannen in dit gebied. Momenteel vinden er vervolggesprekken plaats tussen de gemeente en deze eigenaren.

Over alle plannen zal de gemeenteraad medio oktober komen te spreken.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *