Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BINNEN 5 JAAR EINDE GELUIDSHINDER WILTONHAVEN SCHIEDAM

SCHIEDAM- Binnen 5 jaar moet de geluidshinder rond de Wiltonhaven in Schiedam-West zijn opgelost. Het gemeentebestuur legt alle betrokkenen hun plannen voor om dit te bereiken. Gemeenteraad, bedrijven en omwonenden krijgen de gelegenheid op de plannen te reageren. Het betreft maatregelen die nodig zijn om op korte termijn de omgevingsvergunningen (milieu) van de bedrijven aan te kunnen passen, zodat de continuïteit van de bedrijven in het gebied kan worden gegarandeerd. Tegelijk betreft het Geluidsplan maatregelen die op de langere termijn moeten leiden tot vermindering van de door omwonenden ervaren geluidsoverlast.

Onderdeel van het plan is het reguleren van laagfrequent geluid (trillingen). Ook worden de mogelijkheden van aanvullende geluid reducerende maatregelen en subsidies onderzocht, gericht op het verbeteren van de omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld voor het toepassen van walstroom.

Voor het havengebied van Schiedam geldt dat de bedrijven gezamenlijk een vastgelegde hoeveelheid geluid mogen produceren. Deze geluidsruimte wordt door de bedrijven nagenoeg volledig gebruikt; het bedrijventerrein is daarmee ‘akoestisch vol’. Het feit dat het bedrijventerrein ‘akoestisch vol’ is, maakt het onmogelijk om de omgevingsvergunningen (milieu) van de bedrijven te herzien, ondank een uitspraak van de Raad van State.

De Wet geluidshinder biedt de ruimte om in geval van een ‘akoestisch vol’ industrieterrein te werken met een geluidsreductieplan. Een geluidsreductieplan biedt de mogelijkheid om op korte termijn de omgevingsvergunningen (milieu) te kunnen herzien, in samenhang met een realistisch plan om de overschrijding van de grenswaarden voor geluid binnen een periode van 5 jaar teniet te doen. Het geluidsreductieplan vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het Geluidsplan.

De eerste stap in het geluidsreductieplan is een vergelijking van de vergunde geluidsruimte met de daadwerkelijke geluidsruimte die de bedrijven nodig hebben. Om hier inzicht in te krijgen zullen de bedrijven een akoestisch onderzoek moeten uitvoeren. De onderzoeken moeten inzicht geven in de feitelijke geluidsbelasting, inclusief het geluid van aangemeerde schepen overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State.

Twee huiseigenaren aan de Jan Evertsenweg zijn met succes naar de Raad van State gestapt. De hoogste rechter heeft een milieuvergunning vernietigd van hun directe buur, scheepswerf Huisman. Toch ervaren de twee nog geregeld geluidshinder, maar een aanbod van de gemeente om te worden uitgekocht en te verhuizen hebben de twee omwonenden afgeslagen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

3 reacties op “BINNEN 5 JAAR EINDE GELUIDSHINDER WILTONHAVEN SCHIEDAM

 1. Wat een ellende ! Twee huiseigenaren die overal last van hebben omdat ze op de verkeerde plek wonen : Laten ze ergens naar Drenthe verhuizen , ipv . hier constant de boel te laten vastlopen ………….Ik kijk al jaren uit naar die torenflat op het Toernooiveld , maar omdat een stel fossielen het tegenhouden wordt alles telkens weer vertraagd .

 2. Ongelofelijk dat 2 mensen de werkgelegenheid in Schiedam op het spel zetten.
  Drijf je zin niet door en ga s.v.p verhuizen.
  Er is al jaren en jaren bedrijvigheid.

  Moet je er niet gaan wonen, en vervolgens gaan klagen.

 3. Beste mensen zolang ik mij kan herinneren vindt er op deze locatie scheepsbouw plaats. Een ieder weet dat bij deze vorm van industie geluid vrij komt boven het normale niveau in een normale woonomgeving.

  Ik vind het daarom wat kort door de bocht om nu deze industie aan te pakken. De kans bestaat dat deze industie dan uit onze stad verdwijnd waardoor er weer veel werklozen bij komen van deze industrie en hun toeleveranciers.

  Wat ik vooral vreemd vind is dat er vergunning afgegeven is voor een woontoren nabij de slachthuisbuurt. Hier komen veel mensen wonen deze mensen gaan ook ervaren dat er in deze omgeving meer omgevingsgeluid is dan in de gewone woonomgeving, Hierdoor komt er nog meer druk te staan op deze industrie in onze stad.

  Ik ben van mening dat de mensen die kiezen om daar te gaan wonen een overeenkomst moeten tekenen waar in het maximale geluidsniveau in opgenomen wordt en dan bij het niet overschrijden van deze norm eventuele klachten nietig verklaard worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *