WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BIJNA 2000 BEZWAREN TEGEN TUNNEL VLAARDINGEN

Campagneleider van de campagne Spreek je uit tegen de Blankenburgtunnel Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten) overhandigt 1.921 ‘wensen voor helder inzicht voor de minister’ aan Erik Pool, directeur Participatie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle indieners krijgen komende tijd antwoord van het ministerie. (foto: Susanne Kuijpers, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland)
Campagneleider van de campagne Spreek je uit tegen de Blankenburgtunnel Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten) overhandigt 1.921 ‘wensen voor helder inzicht voor de minister’ aan Erik Pool, directeur Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle indieners krijgen komende tijd antwoord van het ministerie. (foto: Susanne Kuijpers, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland).

VLAARDINGEN- Welgeteld 1.921 bewoners hebben bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen (VVD) voor de aanleg van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Via een officiële zienswijze lieten zij weten het onacceptabel te vinden dat natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland door de zesbaanssnelweg worden aangetast. Deze kritiekpunten hebben Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ook in een eigen zienswijze opgenomen die zij samen met andere natuur- en bewonersorganisaties indienden.

Volgens de organisaties is de noodzaak van de Blankenburgtunnel onvoldoende aangetoond doordat gebruik is gemaakt van verouderde, onjuiste cijfers over de verkeersontwikkeling. Het is daarom discutabel of het fileknelpunt dat de Blankenburgtunnel zou moeten oplossen wel gaat ontstaan.

 Als de weg er toch moet komen, dan moet deze volgens de bewoners en natuurorganisaties veel beter worden ingepast. Recent onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat dit ook kan: een volledige ondertunneling van de weg is mogelijk. Dit voortschrijdende inzicht heeft de minister niet benut om haar plannen aan te passen, waardoor de weg nu dwars door het beschermde natuurgebied de Rietputten loopt. Volgens de indieners van de zienswijzen is dit onacceptabel. Ook omdat de wet voorschrijft dat aantasting van beschermde natuur alleen mogelijk is wanneer er echt geen alternatieven zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *