Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BIJENGIF IMIDACLOPRID VERGIFTIGT HET SLOOTWATER TUSSEN DE KASSEN

DELFLAND– Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmiddel imidacloprid verboden in open teelten. Toch werd imidacloprid in 2019 nog in alle meetpunten van Delfland aangetroffen boven de toegestane norm. De Algemene Waterschapspartij wil dat de vervuiler betaalt en pleit voor een toeslag op de waterschapsbelasting voor de glastuinbouw.

Imidacloprid, dat verkocht wordt onder de naam Admire, is uiterst effectief. Elk insect dat zijn snuit in een blad prikt, gaat er onherroepelijk aan. Imidacloprid breekt maar heel langzaam af. Zo langzaam, dat de tomatenplanten aan het einde van het groeiseizoen niet op de composthoop mogen maar bij het chemisch afval moeten.

Imidacloprid veroorzaakt blijvende beschadiging van het zenuwstelsel van insecten. Bijen en hommels, die met imidacloprid in aanraking zijn geweest, kunnen de weg naar de korf niet meer terug vinden en gaan onherroepelijk dood. “Imidacloprid is het DDT van onze tijd”, zegt Van Hagen. “En een drama voor de biodiversiteit.”

Van Hagen verwacht dat imidacloprid in de toekomst wordt aangewezen als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Hoe eerder de sector gaat zoeken naar vervangende middelen met minder milieuschade, hoe kleiner de kans dat zij straks voor het blok wordt gezet. Delfland benadrukte In de media dat de waterkwaliteit was verbeterd omdat de prestatie-indicatoren voor 2019 zijn gehaald. “De suggestie in de media dat het beter gaat met de waterkwaliteit, wekt echt een verkeerd beeld”, zegt Van Hagen. “In 2019 waren er 11 bestrijdingsmiddelen boven de norm in het

oppervlaktewater van Delfland, waaronder het supergiftige imidacloprid. Aan goede intenties en samenwerking tussen Westlandse tuinders en Delfland geen gebrek, maar de situatie met bestrijdingsmiddelen in 2019 verschilt door de oogharen heen helemaal niet met 2018 of 2017. En de meeste cijfers in de waterkwaliteitsrapportage zijn onvoldoende.”

Want wat is die goede samenwerking met de glastuinbouw nou waard, als een verboden en desastreus middel zoals imidacloprid in alle meetpunten in het Westland wordt aangetroffen? “Dit is geen incident meer en ook niet te verkopen richting andere groepen binnen het Hoogheemraadschap, zoals ingezetenen of bedrijven”, zegt Van Hagen. Als we afgesloten kassen afspreken, moeten die ook écht afgesloten zijn! Glastuinbouw Nederland moet haar leden hier keihard op aanspreken.”

De Algemene Waterschapspartij vindt ook dat Delfland beter invulling moet geven aan haar rol als ‘bevoegd gezag’ voor de waterkwaliteit. Samenwerken en voorlichting is goed, maar het hoogheemraadschap van Delfland moet ook duidelijk de grenzen aangeven. De AWP wil dat Delfland eist dat in 2021 de concentraties imidacloprid overal onder de wettelijke norm blijven! Ook de Omgevingsdienst mag wel wat strenger handhaven bij tuinders die imidacloprid gebruiken.

De verantwoordelijkheid voor imidacloprid in de sloot ligt volgens de AWP volledig bij de tuinders. Een belangrijk uitgangspunt in de Kader Richtlijn Water (KRW) is dat bedrijven zelf hun vervuiling moeten aanpakken en bestrijdingsmiddelen niet afwentelen naar de omgeving. “Laten we afspreken dat als in 2021 het verboden imidacloprid opnieuw boven de norm wordt aangetroffen, het hoogheemraadschap van Delfland in 2022 voor twee jaar een toeslag zet op de watersysteemheffing voor de glastuinbouw”.

Met zo’n toeslag maak je duidelijk dat ‘de vervuiler betaalt’! Geld is een argument dat de tuinders meteen begrijpen en ook stimuleert om maatregelen te treffen. “Zo’n aanpak kan een verschil maken op de toxische druk van het oppervlaktewater in Delfland, en dat zie je terug in méér biodiversiteit”, verwacht Van Hagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *