RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BIBLIOTHEEK VLAARDINGEN GECERTIFICEERD

VLAARDINGEN- Bibliotheek Vlaardingen voldoet opnieuw aan de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. Dit is de uitkomst na een onderzoek in november van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Eind januari heeft Bibliotheek Vlaardingen de felicitaties van deze stichting ontvangen.

Openbare bibliotheken worden eens per vier jaar bezocht door een landelijke onderzoekscommissie om te toetsen of een bibliotheek voldoet aan vastgestelde normen voor openbare bibliotheken. De bibliotheek heeft zich aan de onderzoekscommissie laten zien als een eigentijdse bibliotheek, die op de drempel staat van een aantal belangrijke veranderingen. Naast de inhoudelijke transitie in de openbare bibliotheeksector heeft de bibliotheek te maken met de toekomstige ontvlechting van de gemeentelijke organisatie en een voorgenomen fusie met de Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland.

Bibliotheek Vlaardingen heeft de ambitie om er met de fusie voor te zorgen dat de bedrijfsvoering versterkt wordt en het innovatievermogen vergroot. Ook wil de bibliotheek een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van laaggeletterdheid in de gemeente.

Daarnaast wil de bibliotheek goed oog houden voor de wensen en behoeften van zowel de klanten als de partners. Naast de inhoudelijke thema’s bepalen de toekomstige verzelfstandiging en de voorgenomen fusie de agenda van de bibliotheek.

Volgens de onderzoekscommissie is Bibliotheek Vlaardingen toekomstbestendig en in staat om de gestelde ambities te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *