RijnmondNieuws.com
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘LEEGSTANDSVERORDENING TE DUUR VOOR VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- De kosten voor de invoering van een Leegstandsverordening in Vlaardingen bedragen ruim 300.000 euro. Dat rekent het stadsbestuur de gemeenteraad voor. De volksvertegenwoordigers hebben gevraagd om een uitgesplitst overzicht van de kosten.

Voor administratie, registratie en overleggen met eigenaren is, in ieder geval in de eerste jaren, extra capaciteit nodig. Ingeschat wordt dat dit een voltijdse baan oplevert. Dit komt voor wat betreft deze werkzaamheden overeen met 60.000 euro per jaar.

Voor de ambtshalve constateringen en (technische) rapportages over de verplichte voorzieningen, is aanvullende inzet nodig vanuit de disciplines Bijzondere Wetten en Bouw- en Woningtoezicht. Ook hiervoor geldt dat dit de eerste jaren minimaal 80.000 euro gaat kosten.

Juridisch moeten beschikkingen worden geschreven en in voorkomende gevallen bestuurlijke boetes worden opgelegd. Deze opgelegde boetes kunnen in bezwaar en beroep worden aangevochten met gerechtelijke procedures tot gevolg. Ook op dit vlak wordt ingeschat dat er minimaal een jurist ter ondersteuning extra nodig is ad 80.000 euro per jaar.

Tenslotte zijn er kosten voor de opzet van een digitaal formulier en kosten voor de aanschaf en aanpassing van de benodigde ICT-systemen. Die kosten bedragen circa 100.000 euro per jaar.

Volgens het college van Burgemeester en wethouders moet er een lijst worden aangelegd en actueel worden gehouden van panden waarvan de eigenaar heeft gemeld dat deze langer dan zes maanden leeg staan en van panden waarvan ambtshalve is geconstateerd dat deze langer dan zes maanden leeg staan. Er zal besluitvorming moeten plaatsvinden door of namens het college over opname van een gebouw in de lijst en ook beëindiging van leegstand moet worden geregistreerd.

Vervolgens moet binnen drie maanden na ontvangst van de leegstandmelding overleg worden gevoerd met de eigenaar. Afhankelijk van de uitkomsten, kan het college een leegstandsbeschikking vaststellen, met of zonder medewerking van de eigenaar. In die beschikking wordt bepaald of het gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik, eventueel met de verplichting om voorzieningen aan het gebouw te treffen binnen een daarvoor aangegeven termijn.

De gemeente kan een gebruiker voordragen, zodra de leegstand langer duurt dan 12 maanden. Ook die potentiële gebruikers moeten dus worden geïnventariseerd en geregistreerd. Tenslotte kan het college bestuurlijke boetes opleggen. Tenminste, wanneer de gemeenteraad toch staat op de invoering van de leegstandsverordening in Vlaardingen.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

1 reactie op “‘LEEGSTANDSVERORDENING TE DUUR VOOR VLAARDINGEN’

  1. Ik heb het al vaker gezegd: gratis parkeren brengt veel meer volk naar de binnenstad. Betaald parkeren om naar leegstand in de binnenstad te gaan kijken is onaantrekkelijk. Ik denk dat je al te laat bent om het tij te keren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *