Schiedams Nieuws
Waterweg Actueel

Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEZWAARMOGELIJKHEDEN NIEUWBOUW VLAARDINGEN-OOST

VLAARDINGEN- De gemeente Vlaardingen maakt een uitzondering op de Wet geluidhinder voor het industrielawaai, om woningbouw mogelijk te maken op de hoek Willem Beukelszoonstraat – Oranjestraat in Vlaardingen-Oost. Er is inmiddels al een omgevingsvergunning verleend. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de woningen te maken krijgen met een teveel aan industrielawaai vanuit de Botlek-Pernis. Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders een ontheffing verleend voor vier woningen.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is vanaf dinsdag 5 januari 2021 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende bij het college van Burgemeester en wethouders.

Er bestond de afgelopen jaren grote onduidelijkheid over de bouwplannen in dit deel van de Oostwijk. Voor het braakliggend terrein in de Oranjestraat is in juli 2016 een bouwvergunning afgegeven door de gemeente. Daartegen hebben eenendertig belanghebbenden een bezwaar ingediend, maar een officiële reactie bleef uit.

Met de hulp van een advocaat is het de buurt maanden later duidelijk geworden dat alle bezwaren gegrond zijn verklaard. Toch zat een officiële bevestiging er niet in, omdat er fouten zouden zijn gemaakt bij de afhandeling van de benodigde vergunningen.

Zo’n 4 jaar geleden heeft het gemeentebestuur van Vlaardingen het bestemmingsplan aangepast voor de bouw van nieuwe huizen. De gemeente liet begin 2017 weten dat bewoners zijn gehoord bij de planontwikkeling en dat de bouwplannen naar aanleiding van hun opmerkingen zouden zijn aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *