WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEZWAARMAKERS CONTAINERWONINGEN VLAARDINGEN DE PAS AFGESNEDEN

VLAARDINGEN- Er is een reële kans op bezwaar vanuit de omgeving tegen het plaatsen van ruim driehonderd containerwoningen op het voormalige Unileverterrein in Vlaardingen. Het voornemen is om een deel van de containerwoningen (tussen de 10 en maximaal 30) aan te wenden voor meer kwetsbare doelgroepen. Het betreft 20 plaatsen begeleid wonen en maximum 10 plaatsen doorstroom dak- en thuislozen. Door de gemeente wordt een instantie aangewezen die het begeleid wonen verzorgd. Deze instantie huurt de woningen en biedt de bewoners een woon-zorg-contract aan.

In Amsterdam heeft woningcorporatie De Key afgelopen 13 jaar een tijdelijke bouwwerk van containerwoningen geëxploiteerd (Keetwonen). Deze containerwoningen zijn eigendom van Keetwonen B.V. Keetwonen B.V. was op zoek naar een locatie geschikt voor het herplaatsen van een deel van het tijdelijke bouwwerk. Van Adrighem en INSPIRE Real Estate (de ontwikkelaars van het District-U) zijn de samenwerking met Keetwonen aangegaan om 320 van deze tijdelijke woningen in Vlaardingen te plaatsen voor studenten en jongeren. Door deze samenwerking kan enerzijds invulling gegeven worden aan de wens om bewoning vanaf een vroeg moment mogelijk te maken en anderzijds een concrete bijdrage geleverd worden aan het structurele en nijpende tekort op de woningmarkt.
Om bezwaarmakers voor te zijn heeft het gemeentebestuur niet ingestemd met het doorlopen van de voorgestelde verkorte procedure (kruimelgevallenregeling), maar het zo snel mogelijk doorlopen van een reguliere afwijkingsprocedure. De kruimelgevallenregeling biedt in potentie tijdwinst, maar burgemeester en wethouders denken dat de risico’s ook groter zijn, vanwege de kans op bezwaren vanuit de omgeving. De gemeente en de ontwikkelaar zijn gebaat bij een proces waarbij in ieder geval de gevolgde Ruimtelijke Ordening-procedure geen discussie oplevert.

In Vlaardingen is een groeiende behoefte aan flexwoningen. Waar wachttijden voor woningen oplopen, zoeken starters, mensen die gaan scheiden en ook studenten uit binnen- en buitenland steeds vaker met spoed een woning. De druk op de woningmarkt is groot, het aanbod is gering. Schaarste kan ook ongewenste (illegale) woonsituaties in de hand werken.

Het college heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek van Inspire Real Estate B.V. om de tijdelijke containerwoningen op het Unileverterrein mogelijk te maken. Hiervoor moet een afwijkingsprocedure worden doorlopen, omdat dit initiatief op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk is. Met dit voornemen ontstaat woonruimte voor de beoogde doelgroep.

Er is op dit moment nog geen definitieve huurprijs bekend. Eerst zal nog een keuze gemaakt moeten worden of de woningen kaal, gestoffeerd of gemeubileerd verhuurd worden. De huurprijs van de woningen zal in ieder geval volgens de WWS methodiek plaatsvinden. Woningcorporatie De Key verhuurde in Amsterdam de woningen voor ca. een kale huurprijs van 450 euro per maand voor een zelfstandige woning. De feitelijke huurprijs zal bestaan uit de kale huur conform het WWS vermeerderd met servicekosten, en al dan niet de kosten voor stoffering en /of meubilering.

GEEF UW MENING!!

Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!

LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.

Publicatie kan (soms) enige tijd duren.

Eén gedachte over “BEZWAARMAKERS CONTAINERWONINGEN VLAARDINGEN DE PAS AFGESNEDEN

  1. Die wooncontainers moeten er gewoon komen. De grootste zeikerds die het hier niet mee eens zijn die hebben zelf wel een dak boven hun hoofd. Kinderen die de deur uit willen moeten minimaal 8 jaar ingeschreven staan willen ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Vaak krijgen urgente vanuit Rotterdam, maassluis of schiedam eerder een woning dan onze eigen Vlaardingers en geloof me, ik weet waar ik over praat. Diverse schrijnende gevallen meegemaakt in mijn nabije omgeving. Dus ja, ik ben voor…………….. liever vandaag dan morgen. En de meeste die zeuren…………..
    Google eens en kijk hoe zo woning eruit komt te zien. Eigenlijk zou ik zeggen maak een mooi containerpark ook voor de ouwetjes, dat zou de eenzaamheid verdrijven en komen vele gezinswoningen eens vrij voor de Jong-woningzoekende met jonge kinderen. Zal hier wel weer veel commentaar op krijgen maar voordat je dat doet, geef eerst je hersenen eens de ruimte om een beetje 2020 te gaan denken. Ik vind het een goed plan van de Gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *