WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

BEZWAAR TEGEN VERGUNNING WARMTESTATION SCHIEDAM-GROENOORD

SCHIEDAM- De omgevingsvergunning voor Warmtestation Schiedam-Groenoord ligt alsnog ter inzage. Door technische problemen is vertraging opgelopen waardoor de vergunning nog niet bekeken kon worden op 10 november. Burgemeester en wethouders hebben op 2 november de omgevingsvergunning voor het bouwen van het warmtestation in de Groenoordstraat verleend.

Bij de Huurdersbelangenvereniging Z-flats in Groenoord reageert men verbaasd op de vergunningverlening. Voorzitter Henk Lamphen: ‘De discussie met belanghebbende inwoners loopt nog, maar dan nu wel een eerste stap met een investering in één -nog niet gedragen- oplossing.’

Gedurende de periode van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van de omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *