WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland /

‘BEZUINIGINGEN LEIDEN TOT DIRECTE SLUITING ZWEMBAD VLAARDINGEN’

VLAARDINGEN- Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft in de kadernota een extra subsidie opgenomen voor zwembad de Kulk, om de financiële druk te verlichten. Dit geeft ruimte om de toekomst van het zwembad goed te onderzoeken. Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar klaar. Het is nu aan de gemeenteraad om over de extra subsidie te beslissen.

Bezuinigingen, zoals voorgesteld in de ombuigingsvoorstellen, voor het zwembad zouden niet realiseerbaar zijn, menen burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur laat weten: ‘Bezuinigingen op het zwembad of zwemactiviteiten heeft direct gevolgen voor de exploitatie van zwembad de Kulk en mogelijk sluiting van het zwembad tot gevolg.’

Wethouder Bart Bikkers (VVD) heeft donderdagavond, tijdens de raadscommissie, al een voorschot genomen op het nog te voeren debat over de extra subsidie. Bikkers: “Vragen zij ons een exploitatietekort te dichten of vragen wij hen om zwemwater te faciliteren voor onze Vlaardingers en daar zwemlessen aan te verbinden en het bewegen te stimuleren? Dat onderzoek dat loopt, om te kijken; hoe gaat het zwembad nou om met die financiering.”

Naast dit alles liggen er vier opties voor het pand aan de Westlandseweg, waarbij sloop haast onvermijdelijk lijkt. De wethouder ziet mogelijke sloop los van de financiële nood. Bikkers: ”Dat zijn dus twee zaken. Eén is de toekomstbestendigheid van het zwembad en anderzijds de subsidieverlening van het zwembad en hoe gaan we daarmee om.”

De gemeenteraad is al maanden op de hoogte van de situatie van het zwembad. Bert van Nieuwenhuizen (D66): “Begin april hebben wij een online presentatie gehad van het zwembad. Toen zijn er dus ook, en dat vind ik ook terug in de voortgangsrapportage, een drietal alternatieven genoemd; renovatie op de locatie; nieuwbouw in de Broekpolder; of samen met Schiedam op de grens van Vlaardingen en Schiedam een nieuw zwembad. Het college heeft nu, een vierde daaraan toegevoegd; we kunnen ook het zwembad op de huidige locatie renoveren en gelijktijdig daar woningbouw plegen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *